Alexander Leuftink nieuwe voorzitter vFAS

09 / 11 / 2018 Sophie Zeilstra

DEN HAAG – Alexander Leuftink is de nieuwe voorzitter van de vFAS. Tijdens de Algemene Vergadering op 8 november jl. in De Winkel van Sinkel in Utrecht heeft hij het stokje overgenomen van Dianne Kroezen. ‘Er is voor de vFAS nog veel terrein te winnen. Door de huidige maatschappelijke druk op het dejuridiseren van het scheidingsrecht moeten wij meer de nadruk leggen op het onderscheidend vermogen van onze leden ten opzichte van andere procesbegeleiders’, aldus Alexander.

Met de symbolische overhandiging van het ‘NOVA Keurmerk’ en succeswensen van de ‘oude’ voorzitter Dianne Kroezen was de overdracht van het voorzitterschap een feit.

Alexander startte zijn aspirant-lidmaatschap bij de vFAS in 2009, is sinds 2012 lid-scheidingsmediator. Hij maakt als penningmeester al ruim drie jaar deel uit van het bestuur van de vFAS. In zijn woonplaats Amsterdam werkt hij als partner bij LINK Advocaten, waar hij gespecialiseerd is in de vermogensrechtelijke afwikkeling van echtscheidingen. Hij heeft veel affiniteit met ondernemers. Het internationaal privaatrecht vormt een belangrijk onderdeel van zijn praktijk. Zijn veelal buitenlandse cliënten adviseert hij over het Nederlandse familie- en procesrecht en hij wordt vaak ingeschakeld bij internationale kinderontvoeringen.

‘Als voorzitter wil ik de reeds ingezette strategische koers verder vormgeven. Meer nadruk op de specialistische kennis en kunde van onze leden, een sterke regiostructuur en het opzetten van een nieuwe accreditatie: het internationaal familierecht. Verder is het van belang de vFAS te profileren als een keurmerk. Wij zijn meesters in scheiden, erven en mediation; aan de verdere ontwikkeling van de erfrechtopleiding wordt dan ook hard gewerkt’, aldus de kersverse voorzitter. ‘De vFAS staat voor grote uitdagingen, die vragen om slagvaardige aansturing vanuit een inhoudelijke visie. Het afschaffen van de procesmonopolie en de bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp zijn daarbij de belangrijkste aandachtsgebieden.’

Na een voorzitterschap van drie jaar treedt Dianne Kroezen terug als voorzitter van de vereniging. ‘Ik kijk met plezier terug op het voorzitterschap. Het heeft er onder andere toe geleid dat ik me in de dagelijkse praktijkvoering op een ander niveau met mijn vak ben gaan bezighouden; ik spreek vaker over de bedoelingen van bepaalde regelingen, pas daarna over de inhoud ervan. Zo sta ik steeds weer stil bij de kern van ons werk: geschillen beslechten en conflicten helpen oplossen.’ Op de vraag wat het mooiste bereikte doel is de afgelopen drie jaar hoeft ze niet lang na te denken: ‘enerzijds is dat het feit dat ik tot aan het parlement toe aandacht heb kunnen vragen voor ‘het kind bij scheiding’ en de belangrijke rol die dit speelt voor de leden van de vFAS bij het afwikkelen van een scheiding. Anderzijds ben ik er enorm trots op dat de vFAS er met het platform Verder-online in is geslaagd de consument rechtstreeks te benaderen. Zij vinden steeds vaker hun weg naar een vFAS-advocaat.’

Is er nog iets dat Dianne de nieuwe voorzitter zou willen meegeven? ‘Ik denk dat Alexander heel goed weet wat hij in zijn voorzitterstermijn wil gaan bereiken. Ik heb alle vertrouwen in zijn deskundigheid en professionaliteit. Ik wens hem veel succes toe.’

 

Over de vFAS

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen-, familie- en erfrecht. Het merendeel van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot scheidingsmediator. De advocaten en scheidingsmediators van LINK Advocaten zijn actief lid van de vFAS.

delen