Alimentatie wordt met 1,5% verhoogd per 1 januari 2018

10 / 11 / 2017 Sophie Zeilstra

De indexatie van alimentatie is door de Minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 1.5% per 1 januari 2018.

De indexatie houdt in dat alle alimentatiebedragen (zowel kinder- als partneralimentatie) worden verhoogd met het vastgestelde percentage. Deze indexatie vindt elk jaar rond november plaats.

Het jaarlijks verhogen van alimentatiebedragen is vastgelegd in artikel 1:402a BW zodat rekening kan worden gehouden met inflatie en stijgende lonen.

Het is belangrijk om te weten dat het verhogen van de alimentatiebedragen niet automatisch gebeurt. U zult zelf moeten berekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag is dat u moet betalen of ontvangen.

delen