Wat zijn de rechten en plichten bij co-ouderschap?

29 / 01 / 2018 Sophie Zeilstra

Bij een echtscheiding komen veel praktische zaken kijken. Een daarvan is de omgang met de kinderen. Hoe wordt de omgang met de kinderen verdeeld tussen de ouders? Hoe zorgt u ervoor dat zowel u als uw ex-partner de kinderen regelmatig zien? Een mogelijkheid hiervoor is co-ouderschap.

Co-ouderschap

Vroeger werd vaak gekozen voor een oplossing waarbij de kinderen voornamelijk bij één ouder verblijven en enkele weekenden per maand bij de andere ouder. Tegenwoordig wordt vaker gekozen voor co-ouderschap.

Co-ouderschap is geen juridische term, maar wordt in de volksmond gebruikt. Het betekent dat de zorg voor de kinderen gelijk is verdeeld over beide ouders. Hierdoor zien kinderen hun beide ouders ongeveer evenveel.

De wijze waarop de zorg in de praktijk is verdeeld, verschilt per gezin. Zo komt het voor dat de kinderen in even weken bij de vader verblijven en in de oneven weken bij de moeder. Ook is het mogelijk om een zorgregeling af te spreken waarbij er op meerdere dagen in de week wordt gewisseld van ouder. Hierdoor wordt de tijd dat de kinderen een ouder niet zien verkort. Per situatie kan worden bekeken wat de meest geschikte regeling is.

Verder dienen er afspraken te worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen. Dit dient in veel gevallen op een andere wijze te worden geregeld dan bij een beperkte zorgregeling.

Voorwaarden

Hoewel co-ouderschap een ideale oplossing lijkt, is het niet voor elke situatie geschikt. Voor co-ouderschap is het belangrijk dat ouders in staat zijn om met elkaar te overleggen. Co-ouderschap is ook minder geschikt als beide ex-partners op een grote afstand van elkaar wonen.

Co-ouderschap kan worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een akte bij de notaris. Dit is niet verplicht, maar bij het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag of kindgebonden budget zal de Belastingdienst dan sneller aannemelijk vinden dat er daadwerkelijk sprake is van co-ouderschap.

Toeslagen en belastingen

Een ander aandachtspunt bij co-ouderschap is het belastingstelsel. Dit is van oudsher niet gebaseerd op een situatie waarin beide ouders evenveel zorg dragen over de kinderen na een echtscheiding. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het toekennen van heffingskorting, kinderbijslag, huursubsidie of de tegemoetkoming schoolkosten.

Kiest u voor co-ouderschap, dan dient u er rekening mee te houden dat zowel u als uw ex-partner deze toeslagen aanvraagt. Voor heffingskorting bij de inkomstenbelasting kan bovendien een combinatiekorting worden aangevraagd.

Heeft u één minderjarig kind? Dan is het financieel gunstig als het kind ingeschreven staat op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Bij twee of meer kinderen is het aan te raden om op beide adressen minstens één kind in te schrijven.

Einde co-ouderschap

De co-ouderschapsregeling stopt automatisch als het desbetreffende kind 18 jaar oud wordt en dus meerderjarig is. Co-ouderschap wordt ook beëindigd als beide ouders weer samen gaan wonen of een van de ouders overlijdt. Indien een van de ouders verhuist zodat de regeling niet op dezelfde manier voortgezet kan worden, dient te worden bekeken op welke wijze de regeling kan worden aangepast.

Echtscheidingsadvocaat

Meer weten over onze diensten op het gebied van familierecht, echtscheidingen en scheidingsmediation? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact »
delen