Wie mag na de echtscheiding in de huurwoning blijven wonen?

26 / 11 / 2019 Sophie Zeilstra

Bij een echtscheiding moeten er afspraken worden gemaakt over de gevolgen daarvan. Zo moeten er mogelijk gemeenschappelijke goederen worden verdeeld, afspraken worden gemaakt worden over de hoogte van alimentatie en indien er sprake is van minderjarige kinderen een ouderschapsplan worden opgesteld.

Als u met uw partner in een huurwoning woont, dan moeten u samen beslissen wie daar mag blijven wonen. Als u bent gehuwd, heeft u beiden het recht op in de huurwoning te wonen. Ook indien slechts een echtgenoot de huurovereenkomst heeft ondertekend, wordt de andere echtgenoot automatisch medehuurder.

Overeenstemming over wie in de huurwoning blijft

Als een van u beiden in de huurwoning wil blijven en de ander gaat daarmee akkoord, dan is de afhandeling vrij snel geregeld.

Mogelijk moet het huurcontract worden aangepast indien u beiden op het huurcontract vermeld staat. U kunt hiervoor contact opnemen met de verhuurder. Degene die in de huurwoning blijft wonen wordt hoofdhuurder, ook als hij of zij voorheen medehuurder was.

Geen overeenstemming over wie in de huurwoning blijft

Het komt ook voor dat echtgenoten het niet eens kunnen worden over wie in de huurwoning mag blijven.

Een advocaat-scheidingsmediator kan dan uitkomst bieden. Met behulp van de advocaat-scheidingsmediator werkt u met uw echtgenoot tijdens een aantal gesprekken samen toe naar een algehele regeling voor de gevolgen van de echtscheiding.

Mocht u er ondanks de hulp van de scheidingsmediator nog steeds niet uitkomen, dan is het mogelijk om de rechter te laten beslissen over dit onderwerp. De rechter maakt daarbij een belangenafweging. Zo houdt hij onder andere rekening met de volgende zaken:

  • Wie draagt voornamelijk de zorg voor de kinderen?
  • Voor wie is het het minst bezwaarlijk om een andere woning te vinden?
  • Waar oefenen de echtgenoten hun beroep uit?

De rechter bepaalt ook de dag waarop de huurwoning officieel door een van u beiden wordt bewoond.

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheiding kan veel tijd in beslag nemen en daardoor kan het lang duren voordat de rechter een beslissing heeft uitgesproken. Indien u hier niet op kunt wachten, is het mogelijk om de rechter te vragen om voorlopige voorzieningen te treffen.

Voorlopige voorzieningen kunnen aangevraagd worden over bepaalde zaken waar jullie het niet over eens worden, waaronder de vraag wie er voorlopig in de woning mag wonen.

De rechtbank kan al binnen enkele weken een uitspraak doen over een voorlopige voorziening. De beslissing geldt zolang de echtscheidingsprocedure duurt.

Echtscheidingsadvocaat

Heeft u nog vragen over scheiden en het maken van afspraken? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een kennismaking met LINK Advocaten.

Contact »
delen