Het opstellen van een echtscheidingsconvenant

05 / 02 / 2021 Sophie Zeilstra

Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen u en uw ex-partner. In het convenant worden de afspraken vastgelegd die u samen heeft gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Onderwerpen die hier vaak in voorkomen zijn de verdeling van woning en andere bezittingen en financiële afspraken zoals kinder- en partneralimentatie en de verevening van pensioen. Afspraken over kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wat is het doel van een echtscheidingsconvenant?

Met een vastgelegd convenant kunt u een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechter. Indien de afspraken in overeenstemming met uw ex-partner gemaakt zijn, is het mogelijk om dit gezamenlijk te doen.

Lukt het niet om het eens te worden over de gevolgen van de echtscheiding? Dan is het belangrijk om professionele hulp in te schakelen. Een echtscheidingsmediator of familierechtadvocaat kan u helpen, ook via digitale communicatie op afstand.

Door wie wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld?

Het convenant wordt opgesteld door een advocaat en/of scheidingsmediator. In samenwerking worden de afspraken afgestemd en vastgelegd. Indien beide partijen het eens zijn met de vastgelegde afspraken, wordt het document door uw advocaat bij de rechtbank ingediend met een verzoek tot echtscheiding. De rechter kan het document bekrachtigen. Beide ex-partners zijn verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden en er kunnen juridische stappen worden ondernomen als dit niet gebeurt.

Wat houdt een echtscheidingsconvenant in?

Het echtscheidingsconvenant is een overeenkomst met de gemaakte afspraken over de echtscheiding.

Afspraken die vastgelegd worden in het convenant zijn bijvoorbeeld:

  • het verdelen van de woning,
  • de verdeling van overige bezitting (de inboedel, auto’s et cetera),
  • regelen van financiële zaken (schulden, pensioenen, verzekeringen),
  • de afspraken over eventuele (partner)alimentatie.

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Het is niet verplicht om een echtscheidingsconvenant via een advocaat op te stellen. Als u zelf afspraken vastlegt kan dit ook voldoende zijn. Wilt u zeker zijn van de rechtsgeldigheid van het document en juridische zekerheid hebben, dan is het verstandig het convenant te laten vastleggen met behulp van een advocaat . Veelal hebben dergelijke afspraken grote gevolgen, waardoor wij altijd aanraden om juridisch advies in te winnen.

Als u kinderen heeft bent u wel verplicht om ouderschapsplan op te stellen.

Familierechtadvocaat

Heeft u nog vragen over het berekenen van partneralimentatie bij een onregelmatig inkomen? Of bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat voor het verhogen of verlagen van de huidige alimentatiebijdrage?

Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten. Wij helpen u graag.

delen