Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is opgesteld?

06 / 01 / 2020 Sophie Zeilstra

Een testament is een document waarin een erflater aangeeft hoe hij zijn vermogen na overlijden wil verdelen en wie de erfgenamen zijn. 

In een testament bent u vrij om te bepalen wie uw erfgenamen worden. Dit kunnen familieleden zijn of bekenden die dicht bij u staan, maar ook goede doelen of andere organisaties aan wie u uw vermogen gunt. Het is ook mogelijk om uw kind(eren) via een testament te onterven.

Wie zijn de erfgenamen als er geen testament is opgesteld?

Wettelijk verdeling erfrecht

Als er geen testament is opgemaakt, dan geldt de wettelijke verdeling.

Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen:

  1. Echtgenoot (of geregistreerd partner), (klein)kinderen
  2. Ouders, broers, zussen of hun kinderen
  3. Grootouders of hun kinderen
  4. Overgrootouders of hun kinderen

De nabestaanden erven in deze volgorde. Als er geen echtgenoot en kinderen zijn, dan erven de ouders, broers en zussen. Zijn er ook geen ouders of broers en zussen, dan erven de grootouders. Zijn er ook geen grootouders, dan wordt gekeken of er nog overgrootouders in leven zijn die recht hebben op de erfenis.

Indien u een erfgenaam bent, heeft u mogelijk een verklaring van erfrecht nodig om toegang te krijgen tot bepaalde eigendommen van de overledene. 

Kindsdeel

Als er een langstlevende echtgenoot / partner is, dan gaat in eerste instantie de gehele nalatenschap naar die echtgenoot / partner. De kinderen krijgen ieder hun erfdeel in de vorm van een geldvordering op de langstlevende ouder.

De kinderen kunnen pas aanspraak maken op hun deel van de erfenis op het moment dat de langstlevende partner overlijdt of sprake is van een faillissement. De langstlevende is echter niet verplicht om zekerheid te stellen ten behoeve van de kinderen.

De reden van deze regeling is dat de langstlevende partner op deze manier door kan leven zoals hij of zij gewend was. Als hij of zij het kindsdeel direct zou moeten afstaan, zouden er financiële problemen kunnen ontstaan.

Er is wel een mogelijkheid voor kinderen om een beroep te doen op zogeheten ‘pauliana’. Indien een langstlevende goederen uit de nalatenschap voor een te lage prijs verkoopt, worden de kinderen daarmee benadeeld. In bepaalde gevallen kan die verkoop worden vernietigd, waardoor de kinderen alsnog aanspraak kunnen maken op de verkochte goederen.

Onbeheerd nalatenschap

Als er geen erfgenamen zijn en er is ook geen testament opgemaakt, dan spreken we van een onbeheerd nalatenschap.

Wat er met een onbeheerd nalatenschap gebeurt, leest u in onze blog: Wat gebeurt er met een erfenis als er geen erfgenamen zijn?

Erfenis en schulden

Een erfenis kan ook schulden bevatten. U heeft als erfgenaam de keuze om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Het maakt hierbij niet uit of u wettelijk erfgenaam bent of via een testament bent aangesteld als erfgenaam. Als u een nalatenschap verwerpt, kunnen uw kinderen nog steeds in uw plaats treden.

Als er sprake is van schulden is het belangrijk om goed na te denken of u de erfenis wilt aanvaarden of verwerpen. De keuze die u maakt is onherroepelijk.

Een derde optie is het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Dit houdt in dat u de erfenis aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan een overzicht gemaakt van alle goederen en schulden die tot de nalatenschap behoren. Als er onder de streep sprake is van een negatief saldo bent u niet aansprakelijk voor de schulden in de erfenis.

Een erfrechtadvocaat kan u adviseren bij het maken van een keuze.

Erfrecht advocaat

Heeft u nog vragen over de wettelijke verdeling van het erfrecht? Of heeft u advies nodig over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis? Neem vrijblijvend contact op met de erfrechtadvocaten van LINK Advocaten.

Contact »
delen