Informatie- en consultatieregeling: wat houdt dit in?

30 / 03 / 2020 Sophie Zeilstra

Voor iedere echtscheiding geldt dat er een hoop zaken geregeld moeten worden. Indien u samen minderjarige kinderen heeft, dan komt er nog meer bij een scheiding kijken. In dat geval dient er ook een ouderschapsplan te worden opgesteld.

Een van de onderwerpen die wordt opgenomen in het ouderschapsplan is de informatie- en consultatieregeling. In deze blog leggen wij u hier meer over uit. 

Wat is informatie- en consultatieregeling?

Een informatie- en consultatieregeling is een regeling waarin ouders met elkaar afspreken hoe vaak en op welke manier ze elkaar informeren over belangrijke zaken die met de opvoeding en verzorging van het kind te maken hebben. Deze regeling is een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan.

Samen afspraken maken

U kunt samen beslissen hoe u de regeling met elkaar invult. Hierbij is natuurlijk wel van belang dat u in staat bent om gezamenlijke afspraken te maken. Als u er samen niet uitkomt, dan kan scheidingsmediation een oplossing zijn.

Als mediation geen optie is, dan kunt u ook de rechter vragen om een informatie- en consultatieregeling vast te stellen. Bij het vaststellen van deze regeling door een rechter worden kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord.

Informatie- en consultatieplicht

De informatie- en consultatieregeling is van toepassing als er sprake is van een niet-verzorgende en een verzorgende ouder (de ouder bij wie het kind hoofdzakelijk woont). De plicht houdt in dat de verzorgende ouder verplicht is om de niet-verzorgende ouder te informeren over zijn of haar kind en om hem of haar te betrekken bij belangrijke beslissingen die voor het kind genomen moeten worden.

Als er sprake is van een zogeheten co-ouderschap, dan heeft een informatie- en consultatieregeling veelal een andere vorm, omdat beide ouders dan hoe dan ook al veel met elkaar moeten overleggen. Doordat de kinderen bij een co-ouderschap veel tijd doorbrengen bij beide ouders, zijn ouders dan ook vaker beiden reeds op de hoogte van zaken die bijvoorbeeld spelen op school.  

Lees ook: Wat zijn de rechten en plichten bij co-ouderschap?

Informatieplicht bij ouders zonder gezag

De informatieplicht beperkt zich niet enkel tot de ouders met gezag. Een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind, heeft ook recht op belangrijke informatie over het kind. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kwesties als schoolkeuze, leerprestaties, beroepskeuze of belangrijke zaken op medisch of financieel gebied betreffende het kind.

Ook indien die ouder geen omgang heeft met zijn of haar kind, bestaat de plicht tot informatieverschaffing.  

De ouder met gezag is daarnaast verplicht de andere ouder te raadplegen bij het nemen van bepaalde beslissingen over het kind. Dit wordt consultatieplicht genoemd. De verplichting om advies te vragen brengt geen verandering in de bevoegdheid tot het nemen van de beslissing. De ouder met gezag is en blijft als enige bevoegd de desbetreffende beslissing te nemen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de rechter te verzoeken om te bepalen dat de informatie- en consultatieplicht buiten toepassing moet blijven. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden, waarbij voorop staat dat het belang van het kind dit eist.

Familierecht advocaat

Wilt u meer informatie over de informatie- en consultatieregeling? Of bent u op zoek naar een ervaren familierecht advocaat?

Neem dan contact op met LINK Advocaten voor een kennismaking.

Contact »
delen