Kinderen die meeverhuizen na een echtscheiding: mag dat zomaar?

25 / 05 / 2021 Martin Weenink

In het geval van een echtscheiding of daarna kan het voorkomen dat u samen met uw minderjarige kinderen wilt verhuizen naar een andere woning. Als u samen met uw ex-partner het ouderlijk gezag hebt over de kinderen, dan is dit niet zomaar toegestaan.

Toestemming van uw ex-partner

U hebt toestemming nodig van uw ex-partner indien u wilt verhuizen met kinderen waar uw ex-partner ook het ouderlijk gezag over heeft.

U hebt bij gezamenlijk gezag overigens ook toestemming nodig van uw ex-partner indien u op vakantie wilt met uw kind.

Eenhoofdig gezag

Hebt u eenhoofdig gezag? Dan heeft u in beginsel geen toestemming nodig van uw ex-partner, maar hierop bestaan wel uitzonderingen. U kunt niet zomaar overal naartoe verhuizen. De andere ouder heeft namelijk ook het recht op omgang met de kinderen en een verhuizing kan dit belemmeren. Verhuist u bijvoorbeeld naar de andere kant van de wereld, dan kan de omgang praktisch onmogelijk zijn. Dit betekent dat een rechter kan besluiten dat de ouder voor die internationale verhuizing geen toestemming krijgt.

Vervangende toestemming van de rechter

Indien uw ex-partner bij gezamenlijk gezag geen toestemming geeft, kunt u ervoor kiezen om een verzoek tot vervangende toestemming aan de rechter voor te leggen.

De rechter zal een belangenafweging maken waarbij de belangen van het kind in beginsel voorop staan. Of u uiteindelijk vervangende toestemming krijgt van de rechter, hangt van vele factoren af, zo blijkt uit de rechtspraak.

Belangenafweging

Over het algemeen is het verkrijgen van vervangende toestemming in geval van co-ouderschap niet eenvoudig.

Tijdens een belangenafweging zal onder andere de noodzaak van de verhuizing en de afstand naar de nieuwe woonplaats meegenomen worden.

Ook de gevolgen van een verhuizing op de verdeling van de zorg voor kinderen zijn van groot belang. Als u op grote afstand van uw ex-partner gaat wonen, heeft dat namelijk gevolgen voor de afspraken in het ouderschapsplan.

Daarnaast is het ook belangrijk dat u de verhuizing goed doordacht en voorbereid heeft. Welke alternatieven en maatregelen worden er geboden om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten?

De onderlinge communicatie tussen u en uw ex-partner wordt ook in de belangenafweging meegenomen. Ben u na de verhuizing nog in staat om samen goede afspraken te maken?

Ten slotte kan de mening en de leeftijd van het kind ook een belangrijke factor zijn.

Geen toestemming van de rechter?

Een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing met de kinderen blijkt in de praktijk regelmatig te worden afgewezen.

Als de rechter het verzoek afwijst, dan kunt u als ouder nog steeds verhuizen, maar uw kind mag niet meeverhuizen. De hoofdverblijfplaats van het kind is dan bij uw ex-partner.

Familierechtadvocaat bij verhuizing met kinderen

Wilt u verhuizen met uw kind(eren), maar verleent uw ex-partner geen toestemming? Dan is het verstandig om een familierechtadvocaat in te schakelen om u bij te staan bij een verzoek tot vervangende toestemming aan de rechter.

LINK Advocaten helpt u graag. Neem contact met ons op om uw kwestie te bespreken.

Contact »
delen