Scheiden bij een geregistreerd partnerschap: hoe werkt dat?

22 / 03 / 2020 Sophie Zeilstra

In Nederland kennen we verschillende samenlevingsvormen. Per samenlevingsvorm bestaan er verschillende regels en als u uit elkaar gaat heeft dit per samenlevingsvorm verschillende gevolgen.

Lees ook: Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijk: wat zijn de verschillen?

Voor partners die niet willen trouwen of een andere overeenkomst willen sluiten, maar wel samen willen leven, bestaat het samenlevingscontract. Voor partners die niet willen trouwen, maar hun relatie wel graag officieel willen maken, bestaat het geregistreerd partnerschap. Het aantal geregistreerde partnerschappen is de laatste jaren toegenomen.

Hoe werkt een scheiding bij een geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partnerschap versus huwelijk

Tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap bestaan maar weinig verschillen. Sinds 1 januari 2018 geldt voor beide samenlevingsvormen automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap of huwelijk worden verkregen, van u samen zijn. Bezittingen en schulden die u reeds voor het aangaan van het geregistreerd partnerschap bezat, blijven prive-eigendom.

Daarnaast krijgen geregistreerde partners dezelfde rechten en plichten als gehuwde partners. Zo worden de partners onder andere automatisch erfgenaam van elkaar en krijgt een vader automatisch gezag over een kind dat uit het partnerschap is geboren.

Relatie beëindigen

Het belangrijkste verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap zit in de beëindiging van de relatie. De ontbinding geregistreerd partnerschap kan namelijk in bepaalde gevallen sneller en gemakkelijker dan het beëindigen van een huwelijk.

Zonder tussenkomst van de rechter

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn, is de gang naar de rechter niet vereist. De voorwaarde hierbij is wel dat u het beiden eens bent over de ontbinding.

Hoewel u geen rechter nodig heeft, is de bijstand van een notaris of advocaat wel verplicht. Er dient namelijk een beëindigingsovereenkomst opgesteld te worden. De advocaat of notaris stelt de overeenkomst op waarin wordt vastgelegd dat jullie relatie duurzaam is ontwricht. Daarnaast worden er afspraken opgenomen over de verdeling van gemeenschappelijke goederen en andere belangrijke onderwerpen zoals partneralimentatie.

Met tussenkomst van de rechter

Heeft u samen minderjarige kinderen en/of is een van de partners het niet eens met de ontbinding van het geregistreerde partnerschap? Dan kan de ontbinding alleen plaatsvinden met tussenkomst van de rechter.

Via een advocaat dient er een verzoekschrift tot ontbinding van geregistreerd partnerschap te worden ingediend bij de rechtbank. De procedure is daarmee hetzelfde als een echtscheidingsprocedure.

Als u samen minderjarige kinderen hebt, dan zal er ook een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. In het ouderschapsplan maakt u onder andere afspraken over de verdeling van de zorgtaken en opvoeding van de kinderen.  

Net als bij een echtscheiding is de ontbinding van een geregistreerd partnerschap pas officieel als de beschikking in de registers van de burgerlijke stand staat ingeschreven.

Lees ook: Wanneer is een echtscheiding officieel?

Voorlopige voorzieningen

Als u of uw partner het niet eens is met de ontbinding van het geregistreerd partnerschap, dan kan de procedure tot beëindiging veel tijd in beslag nemen. Het kan dan zinvol zijn om de rechter te vragen voorlopige voorzieningen te treffen.  

Voorlopige voorzieningen zijn tijdelijke beslissingen over zaken die niet tot na de beëindiging van het geregistreerd partnerschap kunnen wachten. U kunt hierbij denken aan een beslissing over wie voorlopig in de woning mag blijven wonen en over de voorlopige toevertrouwing  van de kinderen.

Familierechtadvocaat

Hebt u nog vragen over het ontbinden van een geregistreerd partnerschap of het beëindigen van een ongehuwde samenleving? Of bent u op zoek naar een familierecht advocaat om de beëindigingsovereenkomst op te stellen?

Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij spreken Nederlands, Engels, Duits en Frans. Afspraak binnen 24 uur is mogelijk.

Contact »
delen