Moet ik successierecht betalen bij een erfenis uit het buitenland?

02 / 01 / 2020 Sophie Zeilstra

Successierecht is de belasting die je betaalt als je een erfenis ontvangt. Tegenwoordig wordt er niet meer gesproken over successierecht, maar wordt dit gewoon erfbelasting genoemd.

Erfbelasting tarieven

In Nederland dient u erfbelasting te betalen als de waarde van de erfenis boven een bepaalde grens uitkomt waarvoor vrijstelling geldt.

De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene. Het bedrag wordt elk jaar gecorrigeerd met een inflatiecorrectie.

Er zijn drie tariefgroepen voor de erfbelasting:

  1. Partners en kinderen
  2. Kleinkinderen
  3. Overig

Partners en kinderen betalen het laagste percentage aan erfbelasting.

Meer informatie over de hoogte van de erfbelasting vindt u op de website van de Belastingdienst.

Erfbelasting bij een erfenis uit het buitenland

Bovenstaande regels gelden voor een erfenis afkomstig van een erflater die op het moment van overlijden in Nederland woonde.

Hoe zit het met erfbelasting over een erfenis uit het buitenland, terwijl u woonachtig bent in Nederland? Dient er dan ook erfbelasting te worden betaald en in welk land?

Het antwoord hierop hangt af van de waarde van:

  • de erfenis,
  • de nationaliteit van de erflater
  • en/of hoe lang de erflater al in het buitenland woonde.

Termijn van tien jaar

De Belastingdienst hanteert een termijn van 10 jaar voor erflaters die vertrokken zijn uit Nederland.

Dit houdt in dat als de erflater de Nederlandse nationaliteit heeft, deze minstens tien jaar voor zijn of haar overlijden in het buitenland moet hebben gewoond.

Is dit niet het geval, dan betalen de Nederlandse erfgenamen erfbelasting volgens het Nederlandse recht. 

Erfenis van erflater met buitenlandse nationaliteit

Bij een erfenis afkomstig uit het buitenland van iemand met een buitenlandse nationaliteit geldt het erfrecht van het land waar de erflater woonde.

Er zijn landen waar geen of een heel laag erfbelastingtarief betaald hoeft te worden, zoals Italië, Zweden en Portugal.

Dubbele belasting?

Door te erven uit het buitenland kan er een dubbele heffing ontstaan over de erfenis. Nederland heeft met een aantal landen een verdrag gesloten om deze dubbele belasting te voorkomen. De belasting uit het buitenland wordt dan verrekend met de Nederlandse erfbelasting. Voor de overige landen kan het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting’ uitkomst bieden.

Erfbelasting verminderen door te schenken

Sommige Nederlanders vinden de erfbelasting onrechtvaardig. Om erfbelasting voor uw nabestaanden zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen, kan het voordelig zijn om tijdens het leven te schenken. De nalatenschap wordt dan kleiner en daardoor hoeven nabestaanden uiteindelijk minder erfbelasting te betalen. Hierbij dient u wel rekening te houden met de schenkbelasting die van toepassing kan zijn.

Lees ook: Wat zijn de regels rondom een schenking in 2019.

Internationaal erfrecht advocaat

De afwikkeling van een internationale erfenis kan erg complex zijn. Een erfrechtadvocaat met ervaring met het internationaal erfrecht kan u bijstaan om uw rechtspositie in kaart te brengen en u helpen om de afwikkeling van de erfenis in goede banen te leiden.

De erfrechtadvocaten van LINK advocaten helpen u graag. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Contact »
delen