Rosalie Dekker
“ Ik streef naar oplossingen in onderling overleg. Procederen zie ik alleen als goede oplossing indien overleg niet mogelijk is of niet tot een optimaal resultaat leidt. "

Advocaat (internationaal) familie- en erfrecht bij LINK Advocaten

Rosalie is een hulpvaardige advocaat met een luisterend oor en een kritische blik. Op een nauwkeurige, doortastende en empathische manier ondersteunt zij haar cliënten in hun juridische en emotionele proces. Rosalie adviseert hen bovendien op een begrijpelijke manier, waardoor zij snel weten waar zij aan toe zijn.

Rosalie is sinds januari 2023 verbonden aan LINK Advocaten. Zij houdt zich bezig met alle onderdelen van het (internationaal) familie- en erfrecht.

Aanpak

Rosalie streeft naar oplossingen in onderling overleg. Procederen ziet zij slechts als goede oplossing als overleg niet mogelijk is of niet tot een optimaal resultaat leidt.

Opleiding en interesse

De interesse van Rosalie in het internationale familierecht bestond al aan het begin van haar studietijd. Niet voor niets verdiepte zij zich tijdens haar studie verder in dit rechtsgebied aan de University of the Free State in Bloemfontein (Zuid-Afrika). Haar afstudeerscriptie schreef zij over de bevoegdheid van de rechter in internationale familierechtzaken.

Rosalie haalt er voldoening uit om mensen met raad en daad bij te staan tijdens een lastige periode in hun leven. De complexiteit van internationale familiezaken vindt zij uitdagend en interessant.

Wilt u contact met Rosalie Dekker opnemen? Stuur dan een e-mail naar rdekker@linkadvocaten.nl of bel met +31 202610002.

delen