Tips voor een goede zorgregeling na een echtscheiding

29 / 11 / 2018 Sophie Zeilstra

Bij een echtscheiding komt veel kijken, vooral indien er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Om de negatieve effecten op kinderen zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om gezamenlijk duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Het maken van een goede zorgregeling is niet altijd eenvoudig. In dit artikel geven wij u daarom tips die u kunnen helpen bij het maken van goede afspraken.

Verschil zorgregeling en omgangsregeling

Allereerst is van belang om onderscheid te maken in de terminologie. In bepaalde situaties wordt gesproken over een zorgregeling en in andere situaties over een omgangsregeling. We leggen hieronder het verschil uit.

Zorgregeling

Men spreekt over een zorgregeling wanneer de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen over de kinderen. Er dienen afspraken te worden gemaakt over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken. De kinderen verblijven hoofdzakelijk bij een van beide ouders of de opvoedingstaken zijn gelijk gedeeld (ook wel co-ouderschap genoemd).

Bij een co-ouderschap is het belangrijk dat de relatie met uw ex-partner goed is en dat u niet te ver van elkaar vandaan woont. U zult regelmatig met elkaar moeten overleggen en voor de kinderen is het fijn als de reistijd tussen beide ouders niet te lang is.

Omgangsregeling

Er wordt gesproken van een omgangsregeling indien slechts één ouder het ouderlijk gezag heeft. De kinderen verblijven in dit geval bij de ouder met het ouderlijk gezag. De ouder zonder gezag heeft het recht en de plicht op omgang met zijn kinderen. Andersom is dit ook het geval. De ouders dienen afspraken te maken over de omgangsregeling.

Ouderschapsplan

Afspraken over de zorgverdeling dienen sinds 2009 te worden opgenomen in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is verplicht bij een echtscheiding en bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die uit elkaar gaan en gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben.

Tips voor het opstellen van een goede zorgregeling

1. Maak samen duidelijke afspraken

Een goede zorgregeling begint met het gezamenlijk maken van afspraken. U en uw partner dienen onder andere over de volgende zaken na te denken:

  • Wat wordt het hoofdverblijf van de kinderen?
  • Op welke vaste dagen ziet de andere ouder de kinderen?
  • Wat is een geschikte regeling voor de kinderen?
  • Hoe zit het met andere manieren van contact (bellen, appen et cetera)?
  • Hoe wordt de zorg verdeeld tijdens schoolvakanties?
  • Hoe wordt de zorg verdeeld op bijzondere feestdagen?
  • Welke ouder brengt en haalt de kinderen?
  • Hoe en door wie worden belangrijke beslissingen genomen over bijvoorbeeld school?

2. Houd rekening met verandering

Leg de afspraken duidelijk en overzichtelijk vast in het ouderschapsplan. Leg ook vast dat de zorgverdeling regelmatig geëvalueerd dient te worden. Een zorgregeling kan in de toekomst aangepast moeten worden om aan de behoefte van een kind tegemoet te komen. Bedenk van tevoren hoe jullie hiermee omgaan.

3. Schakel een advocaat in

Indien jullie er niet gezamenlijk uit komen, kan het verstandig zijn om een familierechtadvocaat in te schakelen. Deze kan u adviseren en helpen met het vastleggen van afspraken.

Familierechtadvocaat Amsterdam en Amersfoort

Bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat? LINK Advocaten is specialist in het familierecht en kan u helpen met het maken van een op maat gemaakt ouderschapsplan dat past bij de leeftijd van uw kinderen. Neem contact op met LINK Advocaten voor een kennismaking.

Contact »
delen