Trouwen in algehele gemeenschap van goederen wordt mogelijk eenvoudiger

27 / 02 / 2018 Alexandra Morot

Wilt u trouwen in algehele gemeenschap van goederen? Dan wordt dat mogelijk eenvoudiger: minister Dekker heeft een wetsvoorstel ter consultatie ingediend bij de Tweede Kamer waarin staat dat hij de notarisverplichting voor het vastleggen van huwelijkse voorwaarden wil schrappen.

Gemeenschap van goederen

Wie tot 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapte, trouwde automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Hierbij vielen alle bezittingen, schulden, schenkingen en erfenissen van zowel voor als tijdens het huwelijk in de gemeenschap van goederen. Sinds januari dit jaar is hier verandering in gekomen: vanaf nu is de beperkte gemeenschap van goederen de standaard.

Deze wijziging heeft tot gevolg dat echtparen die toch kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen, dat moeten vastleggen in huwelijkse voorwaarden. Om dit te bewerkstelligen zullen toekomstige echtparen zich tot de notaris moeten wenden.

Verklaring van algehele gemeenschap van goederen

Het wetsvoorstel van minister Dekker houdt in dat de algehele gemeenschap van goederen voortaan al kan worden vastgelegd met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit zou dan zowel voor een huwelijk als voor een geregistreerd partnerschap gelden.

Voorbeeldverklaring

De voorgestelde verklaring moet minimaal één dag voorafgaand aan het huwelijk worden ingediend. Om zonder notaris toch voor een goede rechtszekerheid te zorgen, komt er een voorbeeldverklaring beschikbaar die zelf kan worden ingevuld.

Reacties

Het voorstel heeft niet alleen positieve reacties opgeroepen. De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging is niet te spreken over het voorstel. De beroepsvereniging vreest ervoor dat echtparen niet goed geïnformeerd worden over de juiste huwelijksvorm en dat de nieuwe regeling tot ongewenste situaties kan leiden.

Echtscheidingsadvocaat

Meer informatie? Neem contact op met een echtscheidingsadvocaat van LINK Advocaten.

delen