Zwanger na een onenightstand? Zo zit het met de alimentatie

06 / 06 / 2019 Sophie Zeilstra

Kinderalimentatie is een financiële onderhoudsplicht die een ouder aan de andere ouder betaalt om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, dient er op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van ouders te worden bepaald hoe de kosten van verzorging en opvoeding worden verdeeld tussen de ouders.

In beginsel zijn alle ouders verplicht bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen.

Maar hoe zit het met kinderalimentatie na een onenightstand? Is er dan ook sprake van een kinderalimentatieverplichting?

Onenightstand en kinderalimentatie

Ook indien het kind is geboren uit een onenightstand zijn beide ouders in principe verplicht bij te dragen in de kosten.

Op basis van de wet geldt er namelijk een onderhoudsplicht voor de verwekker. Een verwekker is de vader die samen met de vrouw een kind op natuurlijke wijze heeft laten ontstaan, alsmede de persoon die als levenspartner van de moeder heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind tot geval kan hebben gehad. Het is niet vereist dat deze personen een relatie hebben gehad.

De verwekker is verplicht om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Wel is in beginsel vereist dat er geen andere juridische vader is, die al onderhoudsplichtig is voor het kind. Indien een moeder bij een andere man dan haar echtgenoot op dat moment een kind verwekt, dan is de verwekker niet onderhoudsplichtig.

Een biologische ouder is niet altijd een verwekker. Een donor via inseminatie is bijvoorbeeld niet onderhoudsplichtig voor het kind dat daaruit is verwekt.

Duur van de onderhoudsplicht

De plicht tot het betalen van kinderalimentatie loopt door tot het kind de 21-jarige leeftijd heeft bereikt.

De onderhoudsplicht vervalt op het moment dat een andere man (of vrouw) het kind erkent en daardoor juridische ouder wordt. Dit kan alleen als de verwekker het kind niet al zelf erkend heeft omdat een kind op basis van de huidige wetgeving maximaal twee juridische ouders kan hebben.

Er bestaat een uitzondering op deze hoofdregel, indien er sprake is van een nauwe persoonlijke betrekking tussen de biologische vader en het kind, en de juridische vader geen draagkracht heeft om te voorzien in de kosten van het kind.

Rechten van de verwekker

De vader heeft dus net als de moeder een onderhoudsplicht. Daarnaast kan de verwekker het kind erkennen, zodat hij de juridische vader wordt. Als juridische vader krijgt de verwekker rechten en plichten ter zake van het ouderschap zoals omgang met het kind. Ook wordt het kind wettelijk erfgenaam van de juridische vader.

Om het kind te kunnen erkennen heeft de vader toestemming nodig van de moeder. Daarnaast mag het kind niet al twee juridische ouders hebben. Indien de moeder geen toestemming wil geven, dan kan een verzoek worden ingediend voor vervangende toestemming bij de rechter.

Duur onderhoudsplicht

Bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen met procedures inzake alimentatie of erkenning? Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten.

Contact »
delen