Sophie Zeilstra
“ “Het doel is om te voorkomen dat partijen na een jaar weer in de rechtbank staan, recht tegenover elkaar”. "

Advocaat (internationaal) familie- en erfrecht bij LINK Advocaten

Sophie houdt zich bezig met alle onderdelen van het (internationale) familie- en erfrecht. Zij heeft een bijzondere interesse voor adoptiezaken, internationale afstammingskwesties en begeleiding bij draagmoederschap.

Sophie houdt zich bezig met alle onderdelen van het familierecht. Naast (internationale) echtscheidingszaken behandelt zij onder andere gezag- en alimentatiegeschillen. Zij heeft een bijzondere interesse voor adoptiezaken, internationale afstammingskwesties en begeleiding bij draagmoederschap.

De veelzijdigheid van familierecht

Het familierecht is zeer veelzijdig. Vaak zijn er meerdere rechtsgebieden betrokken bij een scheiding. Daarnaast raken familierechtelijke kwesties het directe privéleven van een persoon; zowel met betrekking tot emotionele als financiële aspecten. Die combinatie wekt de interesse van Sophie.

Sophie zal er altijd naar streven om een oplossing te bereiken die door beide partijen wordt gedragen, ook in de toekomst.

Het doel is om te voorkomen dat partijen na een jaar weer in de rechtbank staan, recht tegenover elkaar”.

Toch is dit niet in alle gevallen mogelijk, waardoor een daadkrachtig betoog in een procedure vereist is. Dat is waar Sophie zich graag voor inzet.

Samenwerking met een cliënt

Om cliënten goed te kunnen begeleiden in een familierechtelijk geschil, is de werkrelatie erg belangrijk. Een fijne samenwerking is volgens Sophie aanwezig wanneer er wederzijds vertrouwen is en de cliënt zich vrij voelt om open te zijn. Ook verwachtingsmanagement is belangrijk. Dit zorgt ervoor dat er geen ruis ontstaat over de strategie in een zaak. “Het valt mij op dat mensen zich veelal niet bewust zijn van de juridische gevolgen van een huwelijk, laat staan van een echtscheiding.” Dit kan leiden tot onaangename verrassingen wanneer je cliënten daarover informeert.

Opleiding en nevenactiviteiten

Sophie Zeilstra studeerde rechten aan de Universiteit van Utrecht. Al tijdens haar studie ging haar bijzondere aandacht uit naar het familierecht. Niet voor niets rondde zij haar studie af met een onderzoek naar de onderhoudsplicht van de stiefouder binnen samengestelde gezinnen.

Voordat zij bij LINK Advocaten in dienst trad, deed zij familierechtelijke praktijkervaring op bij een gespecialiseerd advocatenkantoor en bij de Rechtswinkel Utrecht binnen de sectie personen- en familierecht. Zij heeft in de praktijk ervaren met hoezeer het familierecht de kern raakt van het leven van mensen.

Sophie woont in Utrecht en is getrouwd. Naast haar werk reist en kookt zij graag en onderhoudt zij de blog De Juridische Keuken. Daarnaast is Sophie actief binnen de Jonge Balie Nederland, de landelijke vereniging voor jonge advocaten.

Wilt u contact met Sophie Zeilstra opnemen? Stuur dan een mail naar szeilstra@linkadvocaten.nl of bel met +31 20 2610 002.

delen