Erfrechtadvocaat

Bijna iedereen komt een keer in aanraking met erfrecht. In de meeste gevallen kunt u als nabestaande in goed onderling overleg een erfenis afwikkelen, maar het komt steeds vaker voor dat er juridische hulp wordt ingeschakeld van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat.

De erfrechtadvocaten van LINK hebben regelmatig te maken met de volgende situaties:

Wie wij zijn »

Financiële consequenties

Het overlijden van een familielid of een bekende is een ingrijpende gebeurtenis en als nabestaande komen er veel zaken op u af. Ook al staat uw hoofd er niet naar, veel beslissingen over de afwikkeling van de nalatenschap kunnen niet te lang wachten en hebben grote financiële consequenties.

Oud erfrecht, nieuw erfrecht en overgangsrecht

Het erfrecht is in 2003 gewijzigd. Bij de afwikkeling van een nalatenschap is dus niet alleen het nieuwe erfrecht van toepassing, maar ook het oude erfrecht en het overgangsrecht. Dat is complex. Toch wilt u binnen een redelijke termijn duidelijkheid hebben over uw rechten en plichten als nabestaande.

Erfrechtadvocaat inschakelen

Om volledig geïnformeerd te zijn om belangrijke beslissingen te kunnen nemen, is het goed om een beroep te doen op een erfrechtadvocaat.

Heeft u een erfrechtelijk geschil? Neem dan vrijblijvend contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »