Echtscheiding Advocaat Amsterdam

Iedere echtscheiding is anders. Er leiden verschillende wegen naar een oplossing voor uw scheiding. Scheidingsmediation, overlegscheiding, procederen en/of onderhandelen. De emoties en de financiële situatie vragen om een aanpak en strategie die bij u past.

Vanzelfsprekend bent u hierbij afhankelijk van de bereidheid tot overleg van de andere partij. Wij zullen u bijstaan met een realistisch advies. Op basis van uw situatie kiest u samen met uw advocaat voor een scheidingstraject waar u vertrouwen in heeft.

Wie wij zijn »

LINK Advocaten is onder andere gespecialiseerd in:

Met een vestiging in Amsterdam (dichtbij het centraal station) zijn wij uitstekend bereikbaar voor cliënten in heel Nederland.

Grond voor een echtscheiding

In Nederland is de enige grond voor het uitspreken van de echtscheiding dat de band tussen de echtgenoten duurzaam is ontwricht. Van duurzame ontwrichting is sprake als er onoverbrugbare meningsverschillen zijn en het huwelijk zo moeilijk is geworden dat het niet langer kan worden voortgezet.

In het kader van een echtscheidingsprocedure is het voldoende dat één echtgenoot dit stelt.

De schuldvraag is hierbij niet van belang. Wie er schuld heeft aan de echtscheiding zal dan ook niet door de rechter worden getoetst.

Tussenkomst advocaat

Het aanvragen van een echtscheiding bij de rechtbank is alleen mogelijk via tussenkomst van een advocaat. Dit gebeurt met een verzoekschrift tot echtscheiding. Daarbij is goede informatie op voorhand essentieel.

Verzoekschrift

Bent u het samen eens over de echtscheiding en de wijze waarop het huwelijk moet worden afgewikkeld, dan kan het verzoekschrift gezamenlijk worden ingediend. In dat geval zullen de afspraken in een alomvattende regeling worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant staan de afspraken over bijvoorbeeld de partner- en kinderalimentatie, de afwikkeling van de huwelijkse gemeenschap of de huwelijkse voorwaarden, de pensioenaanspraken en de fiscale aspecten.

Duurzame regeling

Wij streven naar een duurzame en constructieve regeling die ook in de toekomst houdbaar is. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is maatwerk en vergt specialistische kennis van het familierecht. Wij houden van klare taal; het is immers al ingewikkeld genoeg.

Eenzijdig verzoekschrift

Is het niet mogelijk om tot een echtscheidingsconvenant te komen, dan zal er namens één partij een eenzijdig verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Dit is de weg van een gerechtelijke procedure waarbij beide partijen zich laten bijstaan door een eigen advocaat.

Uiteraard zal ook via deze weg worden getracht om in onderling overleg tot een (alomvattende) regeling te komen die in een echtscheidingconvenant kan worden vastgelegd.

Deelonderwerpen

Is er geen of deels overleg mogelijk, dan zal de rechtbank worden verzocht om te beslissen over de verschillende deelonderwerpen van echtscheiding die aan haar worden voorgelegd (bijvoorbeeld partneralimentatie).

Een rechter kan in beginsel geen maatwerk leveren, maar alleen een verzoek toe- of afwijzen. De echtscheiding zelf zal wel door de rechter moeten worden uitgesproken.

Direct persoonlijk advies bij een echtscheiding

Neem contact met ons op om uw persoonlijke kwestie te bespreken. Het is mogelijk om binnen 24 uur een afspraak te maken, op onze vestiging in Amsterdam of via Skype.

Contact »