Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer

21 / 05 / 2019 Alexandra Morot

Vanmiddag is bekend geworden dat het initiatiefvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie is aangenomen door de Eerste Kamer.

Het oorspronkelijke initiatiefvoorstel dateert van 2015. In de afgelopen jaren is het voorstel meerdere malen gewijzigd en op veel punten geschrapt. De grondslag voor partneralimentatie en de berekeningssystematiek zijn uit het voorstel gehaald.

Maximum van 5 jaar

De wet die vandaag is aangenomen houdt in dat de duur van de partneralimentatie de helft wordt van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zullen twee wettelijke uitzonderingen bestaan. De eerste uitzondering geldt in geval van langdurige huwelijken en een tweede uitzondering is van toepassing bij huwelijken met jonge kinderen.

Maximaal 10 jaar partneralimentatie:

  • Bij huwelijken die langer dan vijftien jaar duren, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde hoogstens 10 jaar lager is dan de AOW- gerechtigde leeftijd.
  • Bij alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn en langer dan vijftien jaar getrouwd. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.

Maximaal 12 jaar partneralimentatie:

  • Bij huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar.

Maatwerk

Verder is er een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen in de wet opgenomen. In sommige gevallen is maatwerk van de rechter vereist. Het is immers niet mogelijk om in de wet in alle uitzonderingsgevallen te voorzien. Tevens is voorzien in overgangsrecht.

De datum van inwerkingtreding is nog niet officieel vastgesteld, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk 1 januari 2020 zijn.

De wet heeft geen terugwerkende kracht. Als peildatum geldt de datum dat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend.

Update: de datum van inwerkingtreding is inmiddels officieel vastgesteld op 1 januari 2020. 

Meer weten? Neem contact op met LINK Advocaten.

Contact »
delen