Aantal kinderontvoeringen blijft stijgen

18 / 05 / 2018 Alexander Leuftink

Op 17 mei jl. presenteerde Centrum IKO zijn jaarlijkse verslag over internationale kinderontvoeringen. Uit dit onderzoek bleek dat het aantal effectieve kinderontvoeringen in 2017 met bijna 15% is gestegen ten opzichte van 2016. Tussen 2015 en 2016 steeg dit aantal al met 6%. Met de stijging van deze cijfers zien we dat ook de vraag naar familierechtadvocaten toeneemt.

“Het beste voor mijn kind”

De zomervakantie is een periode waarin veel kinderontvoeringen plaatsvinden. Een ouder neemt het kind bijvoorbeeld mee naar het land van herkomst en houdt het kind daar bij zich. Tijdens de zomervakantie van 2017 vonden in totaal 36 effectieve internationale kinderontvoeringen plaats, waar in 75% van de gevallen de kinderen ontvoerd werden door de moeder. In het geval van een relatiebreuk denkt zij het beste voor haar kind te doen door het kind mee te nemen naar haar thuisland en het kind daar bij zich te houden. In veel gevallen maakt de ouder zich dan schuldig aan kinderontvoering zonder dat hij of zij zich dit beseft. Juridisch gezien is hier namelijk sprake van indien toestemming van de partner ontbreekt.

Kind terug

In vorige jaren zagen we dat binnen de EU de kinderontvoeringen in de helft van de gevallen tot een positief einde konden komen, maar in 2017 werd dat aantal gehalveerd.

Bij het Centrum IKO is de terugkeer van 54 kinderen gemeld na een internationale kinderontvoering. Dat kan zowel naar Nederland als naar het buitenland zijn, afhankelijk van wat de gewone verblijfplaats van het kind was. Sommige landen zijn geen lid van het Haags Kinderontvoeringsverdrag: in dergelijke gevallen komen meer problemen om de hoek kijken.

Emotionele schade

Ook moet niet worden vergeten dat ontvoering veel emotionele schade aanricht. Niet alleen aan het ontvoerde kind, maar ook aan andere betrokkenen. Het is een ingrijpende gebeurtenis. De meeste kinderen die worden ontvoerd zijn leerplichtig. De ouder die achterblijft zal dan al in een emotionele toestand verkeren en kan dan ook nog problemen krijgen met de leerplichtambtenaar. Daarnaast hebben klasgenoten van het ontvoerde kind ook uitleg nodig, die ouders en leerkrachten hen vaak niet kunnen bieden.

Nieuwe omgeving

Wanneer het proces erg lang duurt en het kind uiteindelijk terugkeert naar de andere ouder, moet ook beseft worden dat het kind inmiddels mogelijk al gewend was aan de nieuwe omgeving en nu ook weer zal moeten wennen aan deze situatie. Zoals verwoord door kinderombudsman Margrite Kalverboer zal het kind dus dubbel slachtoffer zijn van de situatie en moet uiterst verantwoord om worden gegaan met een situatie waarin kinderontvoering aan de orde is.

delen