Geeft uw ex geen toestemming om te reizen met uw kind?

02 / 08 / 2021 Alexander Leuftink

Gaat u na een echtscheiding op vakantie en wilt u uw minderjarige kind of kinderen meenemen? Of wilt u als gescheiden expat met uw kind verhuizen naar uw land van herkomst? Dan gelden er speciale regels. De belangrijkste regel is dat u toestemming moet hebben van uw ex-partner.

Toestemming ex-partner

Als u als enige ouder het ouderlijk gezag heeft, dan heeft u geen toestemming nodig van uw ex-partner. Heeft u samen met uw ex-partner het ouderlijk gezag dan hebt u toestemming nodig om samen met uw kinderen voor korte of langere tijd naar het buitenland te gaan.

Hiermee wil de Nederlandse overheid kinderontvoeringen voorkomen. Als deze speciale regels niet worden nageleefd is er sprake van een internationale kinderontvoering en dat is uiteraard strafbaar.

Wat als uw ex geen toestemming geeft?

Soms geeft een ex-partner geen toestemming voor een vakantie met kinderen naar het buitenland. De reden hiervoor kan zijn dat de ex-partner vreest voor bijvoorbeeld kinderontvoering. In veel van zulke gevallen komen ouders er samen niet uit. Het is dan verstandig om een mediator in te zetten.

Toestemming via de rechter

Geeft uw ex na inzet van een mediator alsnog geen toestemming? Dan kun u de rechter om toestemming vragen. In een procedure in kort geding zal de rechter een inschatting maken of er redenen zijn om geen toestemming te verlenen. Het belang van uw kind staat hierbij voorop. Op basis van deze inschatting kunt u alsnog toestemming verkrijgen om te reizen met uw kind.

Risico op kinderontvoering

Bij het inschatten van het risico op kinderontvoering spelen diverse factoren een rol, zoals uw banden met Nederland en uw banden met het land van bestemming. Ook kijkt de rechter naar de voorbereiding van de reis, de communicatie tussen de ouders, de mogelijkheid tot contact tussen het kind en de achterblijvende ouder, de leeftijd van het kind.

Als u bijvoorbeeld geen familie of werk hebt in Nederland en u vertrekt naar een land waar uw familie woont en waar u de taal spreekt, dan kan de rechter oordelen dat er mogelijk geen sprake is van een vakantie, maar van een mogelijke verhuizing. Als u bijvoorbeeld vóór de echtscheiding al meerdere keren met uw kind naar het land van bestemming hebt gereisd, en u kunt deze bezoeken aantonen samen met een retourticket, dan kan de rechter er juist voor kiezen om de toestemming wel te verlenen. In alle gevallen is het verstandig om een zo compleet mogelijk dossier te kunnen overhandigen.

Identiteitskaart en paspoort

Ieder kind heeft voor een buitenlandse reis een identiteitsdocument nodig. Het aanvragen van een ID-kaart of paspoort kan ook een obstakel vormen. Voor de aanvraag is toestemming van beide ouders vereist. Als uw ex-partner hiervoor geen toestemming verleent, dan kunt u deze toestemming ook via de rechter verkrijgen.

Wij raden (scheidende) ouders aan om voor een kind zowel een paspoort als een identiteitskaart aan te vragen. Beide ouders kunnen zo over een geldig legimitatiebewijs beschikken.

Familierechtadvocaat

Voor het succesvol starten van een procedure heeft u een goede advocaat nodig. LINK Advocaten is gespecialiseerd in dergelijke procedures. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen we snel en vakkundig een advies geven en u begeleiden in de gerechtelijke procedure. Zo weet u zo snel mogelijk waar u aan toe bent en hebt u meer kans op een geslaagde afloop.

In alle gevallen is voorkomen beter dan genezen. We bekijken daarom eerst of u en uw ex-partner door middel van mediation tot een oplossing kunnen komen. Dit is de beste oplossing voor de onderlinge verhouding op de lange termijn en zodoende ook de beste oplossing voor uw kind.

Bent u op zoek naar een familierechtadvocaat? Onze advocaten helpen je graag verder. Neem contact op met een van de LINK Advocaten voor een kennismaking.

Contact »
delen