Erfenis aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam heeft u recht op een deel van de erfenis. U kunt erfgenaam zijn op grond van een testament of de wet. Als erfgenaam heeft u de keuze om de erfenis te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. De keuze die u maakt is belangrijk, want de gevolgen zijn anders.

Een erfenis omvat namelijk niet alleen goederen, maar er kunnen ook schulden zijn. In het geval dat u als erfgenaam de erfenis zuiver aanvaardt, wordt u aansprakelijk voor de schulden.

Erfenis aanvaarden

Een erfenis bevat over het algemeen goederen en schulden. Bij schulden moet u tevens denken aan de kosten van de uitvaart (een crematie of begrafenis), het loon van een executeur en de erfbelasting.

Wanneer een nalatenschap zuiver wordt aanvaard, wordt u deelgenoot in de hele nalatenschap. Dit betreft dus zowel de goederen als de schulden. Bij een negatief saldo van de nalatenschap bent u met uw eigen vermogen aansprakelijk voor het voldoen van de schulden van de nalatenschap. Als er meerdere erfgenamen zijn, is ieder voor zijn eigen deel aansprakelijk.

Zuivere aanvaarding volgt niet alleen uit het afleggen van een verklaring bij de rechtbank of notaris, maar ook uit bepaalde handelingen. Wanneer u bijvoorbeeld bepaalde goederen verkoopt, volgt uit de wet dat u de erfenis zuiver hebt aanvaard. U kunt door bepaalde handelingen dus aansprakelijk worden voor schulden. Op het moment dat u een keuze hebt gemaakt, is het moeilijk deze weer terug te draaien.

Erfenis beneficiair aanvaarden

Het kan dus verstandig zijn om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dan aanvaardt u de erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Er wordt dan een overzicht gemaakt van alle goederen en schulden die tot de nalatenschap behoren. Als er onder de streep sprake is van een negatief saldo bent u niet aansprakelijk voor de schulden in de erfenis.

Voor beneficiaire aanvaarding moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Het gevolg is dat de nalatenschap formeel moet worden vereffend. Ook bij beneficiaire aanvaarding moet u blijven oppassen. Wanneer u zich niet houdt aan de formaliteiten kunt u alsnog met uw eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

Erfenis verwerpen

De erfenis kan ook worden verworpen. U wordt dan geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. U kunt verwerpen als u geen enkel contact hebt met uw familie of wanneer er meer schulden zijn dan baten. Let dan wel op in geval u kinderen hebt. Als u een nalatenschap verwerpt, kunnen zij in uw plaats treden.

Hulp bij uw keuze

Als erfrechtspecialisten kunnen wij u adviseren bij het maken van een keuze. Ook kunnen wij u adviseren nadat u een keuze hebt gemaakt. Die keuze is overigens wel onherroepelijk.

Meer informatie over het aanvaarden of verwerpen van een erfenis? Neem vrijblijvend contact op met erfrechtadvocaten Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »