Internationaal erfrecht

Door de vervagende grenzen kleven steeds meer internationale aspecten aan nalatenschappen. Bijvoorbeeld wanneer de overledene in het buitenland woonde, bezittingen in het buitenland had of over een buitenlandse nationaliteit beschikte. Door deze internationale aspecten wordt internationaal erfrecht steeds belangrijker.

De afwikkeling van een internationale erfenis kan erg complex zijn. De erfrechtadvocaten van LINK Advocaten kunnen vervelende verrassingen voor u voorkomen!

Wie wij zijn »

Internationale erfenis

Heeft u te maken met een internationale erfenis en loopt de afwikkeling niet zoals die zou moeten? Dan is het van belang om eerst in kaart te brengen welk recht van toepassing is op de situatie: Nederlands recht of buitenlands recht.

Vervolgens is het de vraag of de uitspraak van de Nederlandse rechter ook geldt in het land waar de uitspraak betrekking op heeft. Een en ander wordt bepaald door het internationaal privaatrecht: een complex geheel van internationale wetten, regels en verdragen.

Internationaal erfrecht en privaatrecht

De erfrechtadvocaten van LINK Advocaten hebben veel ervaring met internationaal erfrecht en uitgebreide kennis van het internationaal privaatrecht. Ook beschikken wij over een uitgebreid netwerk van internationale advocatenkantoren en instanties. Daarmee zijn wij in staat om uw rechtspositie snel in kaart te brengen en uw belangen bij een internationale erfenis effectief te behartigen.

Meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze erfrechtadvocaten Chantal van Baalen-van IJzendoorn of Martin Weenink.

Contact »