Testament

Een testament is een verklaring van de erflater over de wijze waarop hij zijn erfenis wil verdelen. Het document vormt dan ook de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. Een testament wordt in de wet ook wel “een uiterste wilsbeschikking” genoemd.

Wat staat in een testament?

In een testament wordt vastgelegd:

  • wie de erfgenamen zijn,
  • of er legaten zijn opgemaakt,
  • op welke wijze er dient te worden afgewikkeld (wie is de executeur), en
  • hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

Testament opvragen

Bij het Centraal testamentenregister in Den Haag kunt u opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. Voor het opvragen van deze informatie heeft u een akte van overlijden nodig.

Als erfrechtspecialisten kunnen wij u adviseren over de problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot testamenten.

U kunt daarbij denken aan het volgende:

  • Is het testament geldig?
  • Was de erflater nog wel bij zijn volle verstand toen hij het testament liet opmaken?
  • Komt de tekst van het testament overeen met de bedoeling van de erflater?

Erfrecht advocaat

Wilt u de hulp inschakelen van een professional op het gebied van erfrecht en testamenten? Neem vrijblijvend contact op met erfrechtadvocaten Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »