Achtergelaten echtgenoten

Er is een groot aantal zaken waar de stelling wordt ingenomen, vaak door de moeder, dat zij in in het buitenland is achtergelaten zonder de benodigde documenten die nodig zijn om weer naar Nederland terug te reizen. Het gaat dan doorgaans om niet Nederlandse burgers die hun (tijdelijke) verblijf in Nederland hebben.

Het kind is in dat geval vaak bij vader in Nederland, waarbij er wordt aangegeven dat moeder naar het buitenland is vertrokken en dat zij het kind heeft achtergelaten.

In deze zaken is het van groot belang dat er snel wordt gehandeld en dat moeder alles in het werk stelt om weer naar Nederland te kunnen reizen.

Indien mogelijk dient een reisdocument te worden afgedwongen via een gerechtelijke procedure. Vaak kan daarnaast een tijdelijke voogdijbeslissing uitkomst bieden om zo de belangen van het kind te waarborgen. Van belang is nog dat er een overlap is met het emigratierecht.

Contact »