Forumkeuze

Nederlandse echtparen die hun hele leven in Nederland gewoond en gewerkt hebben kunnen alleen in Nederland scheiden. Echtparen die een band hebben met een ander land of buitenlandse echtparen die een band hebben met Nederland kunnen in beginsel kiezen in welk land zij zouden willen scheiden. Dit wordt forumkeuze genoemd.

Deskundige bijstand

Het kiezen van een forum en de vraag welke rechter bevoegd is, is bijzonder complex. Het kan zelfs erg ingewikkeld zijn wanneer er sprake is van een homohuwelijk dat in een land is voltrokken dat homohuwelijken erkent, maar dat het land van het huidige verblijf een dergelijk huwelijk (en dus ook de ontbinding daarvan) niet erkent.

Deskundige bijstand is bij grensoverschrijdende situaties en bij het kiezen van een forum heel belangrijk.

De band die een echtpaar met een bepaald land heeft waarmee wordt vastgesteld welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding is onder meer afhankelijk van de nationaliteit, woonplaats, zakelijke- en sociale belangen en de eerste gezamenlijke woonplaats na de huwelijksvoltrekking.

Consequenties

De consequenties van het starten van een procedure kunnen per land verschillen.

Scheidende echtparen moeten in de eerste plaats onderzoeken welk forum bevoegd is om van het verzoek tot echtscheiding kennis te nemen.

Daarnaast moet worden onderzocht wat voor hen het meest gunstige forum zal zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de kosten, tijdsduur van een procedure, de erkenning van een gerechtelijke uitspraak en de wijze waarop de verschillende componenten van echtscheiding door dat land worden afgewikkeld.

Binnen de EU

Binnen de Europese Unie is het van groot belang om als eerste een procedure aanhangig te maken bij het gekozen forum. Dit voorkomt dat de andere echtgenoot in een minder gunstig EU land een procedure kan starten.

Buiten de EU

Buiten Europa is het vaak mogelijk om naast een procedure binnen de EU een echtscheidingsprocedure aanhangig te maken in een land dat zich voor dat onderwerp tevens bevoegd heeft verklaard. In die zaken kan een echtgenoot betogen dat de rechter die buiten de EU is aangezocht meer voor de hand ligt. In deze zaken zal de Nederlandse rechter alle omstandigheden van het geval meewegen bij de beoordeling of de procedure in Nederland kan en zal worden voortgezet.

Advies

Neem contact op met LINK Advocaten voor gespecialiseerd advies.

Contact »