Internationale verhuizing

Een van de moeilijkste juridische en emotionele zaken rondom een scheiding is de wens van een ouder om na scheiding met de kinderen in een ander land te gaan wonen. Zonder toestemming van de andere ouder is zo’n internationale verhuizing dit niet mogelijk.

Geeft de achterblijvende ouder geen toestemming voor een verhuizing van de ouder met de kinderen naar een ander land, dan zal de ouder met de emigratieplannen vervangende toestemming voor dit vertrek van de rechtbank moeten krijgen.

Procedures rondom internationale verhuizing

Procedures rondom vervangende toestemming voor een internationale verhuizing vinden vaak plaats wanneer er een nieuwe partner in beeld is die in het buitenland woont of wanneer het werk een vertrek naar het buitenland vereist.

Een toename van relaties waarbij partners verschillende nationaliteiten en deze relaties zich niet beperken tot de Nederlandse landsgrenzen, hebben geleid tot een toename van het aantal van procedures waarbij een internationale verhuizing centraal staat.

Maatwerk

Een dergelijke procedure is maatwerk. De benadering van een dergelijke procedure is vaak van doorslaggevende betekenis voor de uitkomst van de zaak.

LINK Advocaten heeft zeer veel ervaring in zaken met internationale verhuizingen.

Contact »