Nevenvoorzieningen bij een echtscheiding: wat houdt het in?

19 / 11 / 2019 Sophie Zeilstra

Als uw advocaat namens u en uw partner een verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechtbank, dan kunt u daarnaast vragen om zogenaamde nevenvoorzieningen te treffen.

Wat zijn nevenvoorzieningen?

Nevenvoorzieningen zijn regelingen met betrekking tot de scheiding waarover de rechter een beslissing dient te nemen.

Voorbeelden van nevenvoorzieningen zijn:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen
  • Het voorlopig gebruik van de echtelijke woning
  • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • Kinder- en partneralimentatie

Verweer tegen nevenvoorzieningen

Indien u een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding indient bij de rechtbank, waarbij u de rechter ook verzoekt om nevenvoorzieningen te treffen, kan uw ex-partner verweer voeren tegen de nevenvoorzieningen. Hij of zij kan het bijvoorbeeld oneens zijn met de hoogte van de alimentatie. In dezelfde procedure kan hij of zij ook zelfstandige verzoeken doen tot het treffen van nevenvoorzieningen. Voor het indienen van een verweerschrift is een advocaat nodig.

Bij een verweerschrift zal er een zitting komen waar alle verzoeken door u beiden toegelicht kunnen worden. De rechter neemt uiteindelijk beslissingen over de nevenvoorzieningen.

Verweer tegen echtscheiding

Verweer tegen de echtscheiding zelf heeft in Nederland zelden zin, omdat duurzame ontwrichting de enige grond is voor het uitspreken van de echtscheiding. Het is voldoende als één echtgenoot in het verzoekschrift stelt dat er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk.

Voorlopige voorzieningen

Behalve nevenvoorzieningen kunnen er ook voorlopige voorzieningen worden getroffen.

Een echtscheiding kan veel tijd in beslag nemen. Zeker indien u het op veel fronten niet met elkaar eens bent. In dat geval kunt u de rechter vragen om voorlopige voorzieningen te treffen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.

Er worden dan voorlopige beslissingen genomen over bepaalde dingen waarover jullie het niet eens kunnen worden. Bijvoorbeeld over voorlopige kinderalimentatie.

De voorlopige voorzieningen verliezen in beginsel hun kracht zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Ten aanzien van een aantal voorzieningen geldt een ander moment waarop de voorziening niet langer van kracht is. Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een voorlopige voorzieningen uitspraak. Een wijziging is in sommige gevallen wel mogelijk.

Familierechtadvocaat

Heeft u nog vragen over een echtscheiding met nevenvoorzieningen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij spreken Nederlands, Engels, Duits en Frans. Afspraak binnen 24 uur is mogelijk.

Contact »
delen