Wanneer en hoe moet ik mijn kind erkennen?

02 / 01 / 2019 Sophie Zeilstra

Als een vrouw bevalt van een kind, is zij op grond van het Nederlands recht automatisch de moeder van het kind. Voor een (biologische) vader of de meemoeder ligt dit anders. In sommige gevallen moet u als partner eerst uw kind erkennen om juridisch ouder te worden. Hoe en wanneer u uw kind moet erkennen leggen wij uit in deze blog.

Wanneer gaat erkenning automatisch?

In bepaalde situaties wordt u bij de geboorte van een kind automatisch de juridische vader. Dit is het geval als u bij de geboorte van het kind bent gehuwd met de moeder of een geregistreerd partnerschap heeft met haar. U hoeft uw kind dan dus niet te erkennen. Het maakt daarvoor niet uit of u de biologische vader bent.

Voor duomoeders geldt dit ook, op voorwaarde dat het kind is verwekt via een onbekende donor. Om ervoor te zorgen dat de vrouwelijke partner die het kind niet gebaard heeft automatische de moeder wordt, dient zij een verklaring aan te vragen bij de stichting donorgegevens waaruit blijkt dat de identiteit van de donor onbekend is. Deze verklaring moet worden overgelegd bij de aangifte van de geboorte.

Wanneer erkenning aanvragen?

Indien u geen echtgenoot of geregistreerd partner bent van de moeder van het kind, maar u wenst wel de juridische ouder van het kind worden, dan dient u het kind te erkennen. Dit kan zowel voor als na de geboorte. Als gevolg van de erkenning ontstaan er rechten en verplichtingen ter zake van het ouderschap, waaronder de onderhoudsverplichting tot het kind 21 jaar is en het feit dat uw kind uw wettelijk erfgenaam wordt.

Voorwaarden om erkenning aan te kunnen vragen

Er geldt een aantal voorwaarden om uw kind te erkennen.  De volgende voorwaarden gelden:

  • U moet 16 jaar of ouder zijn;
  • U moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder en indien het kind ouder is dan 12, ook toestemming van het kind. Vanaf 16 jaar heeft u alleen toestemming van het kind nodig;
  • U mag geen bloedverwant van de moeder zijn;
  • Het kind dient niet al erkend te zijn door een andere ouder, oftewel: er mogen niet al twee juridische ouders zijn;
  • Indien u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de kantonrechter.

Hoe erkenning aanvragen?

U kunt erkenning aanvragen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan bij iedere gemeente in Nederland en het is kosteloos. De erkenning kunt u aanvragen gedurende de zwangerschap, tijdens de aangifte van de geboorte of op een willekeurig later moment.

Erkenning versus ouderlijk gezag

De begrippen erkenning en gezag worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben een verschillende betekenis. Door erkenning komt een familierechtelijke betrekking (juridisch ouderschap) tot stand en ontstaan er rechten en verplichtingen van de ouders tegenover de kinderen. Het gezag heeft betrekking op de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van het kind. Alle minderjarige kinderen in Nederland staan onder gezag. In de meeste gevallen betreft dit ouderlijk gezag (door 1 of 2 ouders). Indien een derde of een instelling het gezag heeft in plaats van de ouders, dan spreekt men over voogdij.

Ouders die getrouwd zijn of geregistreerd partner van elkaar zijn, krijgen automatisch gezamenlijk gezag. Indien dit niet het geval is, dan oefent alleen de moeder automatisch gezag uit. Indien u het gezamenlijk gezag wilt uitoefenen, dan dient u als ouders een gezamenlijk verzoek tot aantekening in het gezagsregister te doen. Lees ook: Gezamenlijk gezag: 5 tips.

Geen toestemming van de moeder?

Indien u graag het juridisch vaderschap wilt verkrijgen, maar de moeder geeft geen toestemming voor erkenning, dan kunt u een verzoek indienen voor vervangende toestemming bij de rechter. Voor een dergelijk verzoek heeft u een advocaat nodig die u eveneens kan informeren over de gevolgen van de erkenning. De hulp en expertise van een familierechtadvocaat is in dit geval sterk aan te raden.

Familierechtadvocaat Amsterdam en Amersfoort

Heeft nog vragen over erkenning of het ouderlijk gezag? Of heeft u hulp nodig met het verkrijgen van erkenning van uw kind? Neem dan contact op met LINK Advocaten voor een kennismaking of meer informatie.

Contact »
delen