Gezamenlijk gezag aanvragen: 5 tips

15 / 01 / 2018 Alexander Leuftink

Iedere minderjarige in Nederland staat onder gezag. Dat betekent dat een kind niet zelfstandig mag procederen of belangrijke beslissingen mag nemen. Een belangrijke beslissing kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een ziekenhuisbehandeling.

Ouderlijk gezag

In de meeste gevallen wordt het gezag uitgeoefend door beide ouders. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Ook het vermogen en de spullen van het kind staan onder gezag van de ouders.

In sommige gevallen ligt het gezag over het kind niet bij de ouders, bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. In dat geval is er sprake van voogdij.

Geen huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Tot zover lijkt het ouderlijk gezag vrij overzichtelijk. Maar wat gebeurt er als de ouders van het kind niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben? Krijgt de vader van het kind dan automatisch ouderlijk gezag?

Het antwoord is even kort als krachtig: nee.

Als een kind uit een relatie zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap voortkomt, dan oefent alleen de moeder het ouderlijk gezag uit.

Gezamenlijk verzoek

Wilt u gezamenlijk het gezag uitoefenen over uw kind? Dan moet u als ouders een gezamenlijk verzoek tot aantekening in het gezagsregister doen. Dit kunt u doen door een digitaal formulier in te vullen op www.rechtspraak.nl. Wij adviseren wel hiermee niet te lang te wachten.

“Als een kind uit een relatie zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap voortkomt, dan oefent alleen de moeder het ouderlijk gezag uit”

Eenzijdig verzoek

Als u als biologische vader van het kind het ouderlijk gezag wilt uitoefenen terwijl de moeder van het kind niet meewerkt, dan dient u de rechter te verzoeken u met het gezag te belasten. Dit wordt een eenzijdig verzoek genoemd.

Het uitgangspunt is dat het in het belang van het kind is dat beide ouders het gezag uitoefenen. Er moet wel sprake zijn van een familierechtelijke betrekking. Schakel hierbij de hulp en expertise in van een ervaren familierechtadvocaat.

Tips bij het indienen van een verzoek

Wilt u gezamenlijk of eenzijdig een verzoek indienen tot het vaststellen van het gezamenlijk gezag over een kind? Lees dan de volgende vijf tips.

1. Wacht niet met het gezamenlijk aanvragen van gezag

kalenderWellicht is deze tip mosterd na de maaltijd, maar de belangrijkste tip is om niet te lang te wachten met het gezamenlijk aanvragen van gezag. Dit is vooral belangrijk voor de biologische vader van het kind.

Het ouderlijk gezag lijkt misschien een formaliteit, maar stel dat de relatie met de moeder van het kind wordt verbroken, dan bestaat de kans dat de moeder niet meer wil meewerken met het regelen van het gezamenlijk gezag. Dan blijft alleen nog de mogelijkheid over om eenzijdig een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Dit levert een lange gerechtelijke procedure op.

2. Houd rekening met de 12-jaar-grens

Is het kind ouder dan 12 jaar? Dan kan hij of zij worden gehoord door de rechter als er een verzoek tot het vaststellen van het ouderlijk gezag wordt ingediend. Alhoewel dit geen problemen hoeft op te leveren, is dit wel een extra stap in de procedure. Als de mogelijkheid er is, dan is het dus verstandiger om het verzoek in te dienen voordat het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

3. Ouderlijk gezag na relatiebreuk?

Bent u de biologische vader van het kind en wilt u ouderlijk gezag uitoefenen na een relatiebreuk? Laat emoties dan niet de boventoon voeren. Stel altijd de belangen van het kind voorop.

Benadruk dat het in het belang van het kind is dat de vader eveneens met het ouderlijk gezag is belast. Dit is ook van belang indien de biologische moeder komt te overlijden of als zij het ouderlijk gezag om een andere reden niet meer uitoefent.

Het kan ook voorkomen dat de communicatie tussen ouders zo ernstig verstoord is, dat de rechter het niet in het belang van het kind acht dat beide ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen.

4. Geen ouderlijk gezag meer?

Het kan zijn dat het gezamenlijk gezag wordt beëindigd. Hoewel dit niet vaak voorkomt, is de volgende situatie niet ondenkbaar. Het komt voor dat een ex-partner vervolgens een verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag doet samen met haar nieuwe partner. Dit kan problemen opleveren, aangezien het ouderlijk gezag slechts aan twee mensen tegelijkertijd kan worden toegewezen. In deze situatie dient u daarom snel te handelen. Voor advies kunt u contact opnemen met LINK Advocaten.

Meer over beëindiging van het ouderlijk gezag leest u in onze blog: Wanneer vindt beëindiging van het ouderlijk gezag plaats?

5. Een advocaat staat aan uw kant bij ouderlijk gezag

Hoe eenvoudig een verzoek tot uitoefenen van ouderlijk gezag ook lijkt, in sommige gevallen is juist het tegenovergestelde het geval. Als de andere ouder van het kind niet meewerkt of als er andere complicaties optreden, dan zijn er gronden waar de rechter een verzoek aan moet toetsen.

Een ervaren familierechtadvocaat is hiermee bekend en kent de criteria die worden gehanteerd bij een verzoek tot het uitoefenen van gezag. Dit zorgt ervoor dat uw kansen gemaximaliseerd worden bij een dergelijk verzoek.

Niet-biologische ouder

Een andere situatie waarbij gezamenlijk gezag kan worden verzocht, is als een van de ouders een nieuwe partner krijgt en de vader bijvoorbeeld uit beeld is. Deze persoon is dan niet de biologische ouder van het kind.

In zo’n geval moet u samen met uw nieuwe partner de rechtbank verzoeken u samen met het gezamenlijk gezag te belasten. Het is dan wel van belang dat uw nieuwe partner in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Daarnaast zijn er nog meer voorwaarden gesteld aan een dergelijk verzoek. Het is mogelijk om dit verzoek in te dienen bij de rechtbank met behulp van een gespecialiseerde familierechtadvocaat, omdat deze situatie veel minder voorkomt dan dat een of beide ouders gezag uitoefenen of dat verzoeken.

Meer informatie over gezamenlijk gezag aanvragen?

Wilt u meer informatie over ouderlijk gezag? Neem contact op met LINK Advocaten voor een kennismaking.

Contact »
delen