Wanneer is scheidingsmediation een goede keuze?

18 / 05 / 2020 Sophie Zeilstra

Mediation wordt steeds vaker ingezet bij een scheiding. Door scheidingsmediation kunnen conflicten worden opgelost aan de hand van gesprekken onder begeleiding van een derde: de mediator. Bij een scheiding kunnen emoties hoog oplopen waardoor mediation een goede methode kan zijn om te voorkomen dat conflicten escaleren.

Toch is mediation niet altijd een goede keuze. Wanneer is scheidingsmediation wel of niet geschikt?

Wat is scheidingsmediation?

Bij een scheiding moeten er veel afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over de kinderen maar ook over de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen. Vanzelfsprekend kan dit emoties oproepen en onenigheid veroorzaken.

Scheidingsmediation houdt in dat u samen met een mediator en uw partner in overleg gaat om tot gezamenlijke afspraken te komen. Het doel van mediation is om uiteindelijk op een snelle en efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. De mediator probeert een situatie te creëren waarin partners goed naar elkaar luisteren. Zo worden conflicten zoveel mogelijk voorkomen of opgelost.

Wanneer scheidingsmediation?

Scheidingsmediation is een goede keuze indien jullie hier allebei voor open staan. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als jullie merken dat jullie gezamenlijk niet tot afspraken kunnen komen, maar dit wel graag willen. Het is belangrijk dat enige vorm van overleg nog mogelijk is en dat jullie het van belang vinden om in harmonie te scheiden. Uiteraard moeten jullie beiden bereid zijn om onder leiding van een mediator met elkaar aan tafel te gaan.  

Als jullie hier beiden bereid toe zijn, dan kan scheidingsmediation zeer waardevol zijn. Scheidingsmediation biedt onder andere de volgende voordelen:

  • De kosten van de scheiding zijn vaak lager, omdat er geen gerechtelijke procedure wordt opgestart.
  • De scheiding verloopt sneller.
  • U kunt na afronding van de echtscheiding veelal samen nog door één deur, wat vooral erg prettig is als u samen kinderen heeft.
  • Er zijn geen verliezers, mediation is bedoeld om een win-win situatie te creëren.

Mediation heeft een zeer hoog slagingspercentage, maar is toch niet voor iedereen de beste keuze.

Wanneer is mediation geen goede keuze?

In sommige gevallen is mediation simpelweg geen optie. Dit is het geval indien u en uw partner dusdanig met elkaar in conflict zijn dat er geen onderhandelingsruimte meer is of als een van de partners een principiële uitspraak van de rechter wil verkrijgen.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat een van de partners door fysieke of psychische problemen niet in staat is om aan de gesprekken deel te nemen. Verder is in bepaalde gevallen de machtsongelijkheid tussen partners te groot, waardoor mediation geen optie is.

Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator

Bij een echtscheiding is de bijstand van een advocaat verplicht. Als u kiest voor mediation, kan een gecombineerde advocaat-scheidingsmediator om die reden voordelen bieden. Behalve met het begeleiden van de mediationgesprekken, helpt de advocaat u ook met het opstellen van een echtscheidingsconvenant en hij of zij zorgt ervoor dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank.

LINK advocaten biedt Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten. De mediationsessies vinden in beginsel op ons kantoor in Amsterdam of op ons kantoor in Amersfoort plaats.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.

Contact »
delen