Scheidingsmediation

Als u op een respectvolle manier wilt scheiden, dan kunt u kiezen voor scheidingsmediation.

Scheidingsmediation

De advocaat-scheidingsmediator is neutraal en onpartijdig. Met behulp van de advocaat-scheidingsmediator werkt u met uw echtgenoot tijdens een aantal gesprekken samen aan een algehele regeling voor de gevolgen van de echtscheiding.

De echtscheidingsadvocaat-scheidingsmediator begeleidt het onderhandelingsproces en geeft over alle onderwerpen juridische informatie zodat u een goed doordachte regeling kunt treffen. Denk hierbij aan:

Echtscheidingsconvenant

De advocaat-scheidingsmediator maakt verslagen van de gesprekken die uiteindelijk zullen uitmonden in de vastlegging van de door de echtgenoten gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant.

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst die door partijen wordt ondertekend. Samen met een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt het echtscheidingsconvenant door de advocaat-scheidingsmediator bij de rechtbank ingediend.

De beschikking, lees: uitspraak, wordt na ongeveer 6 weken door de advocaat-scheidingsmediator ontvangen, waarna een inschrijving in de registers van de burgerlijke stand plaatsvindt. Vanaf dat moment is de echtscheiding een feit.

De voordelen

Scheidingsmediation heeft vele voordelen:

  • Een scheiding via mediation verloopt sneller dan bij een (soms jarenlange) gerechtelijke procedure waarbij iedere partij wordt bijgestaan door een eigen advocaat;
  • Het is goedkoper; de partijen hebben maar één advocaat-scheidingsmediator die hen beiden begeleidt;
  • De houdbaarheid van de regelingen is langer dan wanneer de rechter een beslissing heeft genomen. De partijen hebben de regeling immers zelf getroffen en zullen deze dan ook makkelijker naleven.

Scheidingsmediation via nieuwe media zoals Skype

LINK Advocaten biedt u naast het reguliere mediationtraject de mogelijkheid van scheidingsmediation via de nieuwe media. Zo behoort scheidingsmediation tot de mogelijkheden voor scheidende partners, waarvan een partner bijvoorbeeld in het buitenland woont. Mediation op afstand is echter ook mogelijk voor scheidende partners in Nederland.

Mediation op afstand biedt voor alle partijen veel flexibiliteit: mediation wanneer het u uitkomt in een door u gekozen vertrouwende omgeving.

Uiteraard wordt ook mediation op afstand gewaarborgd door spelregels en dienen wij uw identiteit vast te stellen. Het is mogelijk om het gehele scheidingstraject via mediation op afstand af te wikkelen. Neem contact met ons op om de exacte spelregels / waarborgen te bespreken.

Lees ook: Scheidingsmediation door een advocaat-scheidingsmediator in vijf bijeenkomsten >>

Meer weten over mediation? Of wilt u mediation inschakelen? Neem contact met ons op.

Contact »