Wat is een rechtskeuze?

17 / 01 / 2022 Sophie Zeilstra

Gedurende ons leven sluiten we verschillende overeenkomsten en akten af, met bijvoorbeeld zakenpartners, stakeholders of geliefden. Een rechtskeuze bepaalt welk recht van toepassing is op de overeenkomst of akte in geval van een (toekomstig) geschil.

Een rechtskeuze is vooral van belang wanneer de betrokkenen verschillende nationaliteiten hebben of buiten Nederland wonen. Vaak herken je een rechtskeuze aan de standaardformulering: “op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.” 

Rechtskeuze bij een huwelijksovereenkomst 

Ook bij een overeenkomst tussen twee partners, het huwelijk, kan een rechtskeuze worden vastgelegd. Wanneer u een rechtskeuze maakt, legt u juridisch vast welk recht er op uw huwelijksvermogensregime van toepassing is en welke rechten er in werking treden als u gaat scheiden.

U sluit met een rechtskeuze ook de mogelijkheid van een ongewenste verandering van het toepasselijke recht uit, bijvoorbeeld als gevolg van emigratie, immigratie of naturalisatie. Een rechtskeuze is vooral aan de orde bij een huwelijk met een internationaal karakter. 

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening bevat internationaal privaatrechtelijke (IPR) regels, die zijn opgesteld voor vermogensrechtelijke geschillen in een internationaal huwelijk. 

De verordening is relevant wanneer u gaat scheiden, en is bijvoorbeeld van toepassing wanneer u direct na uw huwelijk in het buitenland heeft gewoond, of wanneer u beiden een buitenlandse nationaliteit heeft. De verordening heeft enkel betrekking op het huwelijksvermogensrecht.

De Europese Verordening over huwelijksvermogensrecht is op 29 januari 2019 in werking getreden. De verordening wordt toegepast door rechters in de lidstaten van de Europese Unie als er sprake is van een ‘internationale echtscheiding’.

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening vermeldt onder andere dat echtgenoten of toekomstige echtgenoten een rechtskeuze kunnen maken voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel, mits het om het recht van één van de volgende staten gaat:

  • Het recht van de staat waarin de gewone verblijfplaats zich bevindt van één of beide echtgenoten -of toekomstige echtgenoten- op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
  • Het recht van een staat waarvan één van de echtgenoten of toekomstige echtgenoten op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst de nationaliteit heeft.

Internationaal familierechtadvocaat

Het internationaal familierecht is een complex rechtsgebied. Een ervaren familierechtadvocaat van LINK Advocaten kan u bijstaan om uw rechtspositie in kaart te brengen en u helpen met uw vraag.

De familierechtadvocaten van LINK advocaten staan voor u klaar. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

delen