Indexatie alimentatie 2022 vastgesteld op 1,9%

18 / 11 / 2021 Sophie Zeilstra

Wat is indexatie van alimentatie?

Het ministerie van Rechtsbescherming heeft het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie voor het komende jaar bekendmaakt. Het leven wordt gemiddeld genomen steeds duurder. Daarom verhoogt de overheid de alimentatiebedragen elk jaar met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

In 2021 was het indexeringspercentage 3% en met ingang van 1 januari 2022 wordt de verhoging van het indexeringspercentage 1,9%. De verhoging is een wettelijke verplichting, ongeacht of uw eigen loon is gestegen. De verhoging geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

Waarom een indexatie van de alimentatie?

Door inflatie stijgen de prijzen van de meeste goederen. Om de huidige levensstandaard van u of uw ex-partner voort te kunnen zetten, stijgen de lonen, huur en dus alimentatie daarnaast vaak mee. 

Ondanks dat de overheid de verhoging vaststelt, wordt de alimentatie niet automatisch aangepast. Dat betekent dat u jaarlijks zelf actie moet ondernemen om de wettelijke bepalingen te volgen. 

Neem gerust contact met ons op indien u hierover vragen heeft.

Afwijken van de wettelijke indexering van alimentatie 

Het betalen van alimentatie kan soms onredelijk voelen. Zelfs wanneer u geen salarisverhoging heeft ontvangen, wordt de alimentatie per 1 januari toch verhoogd. In een aantal gevallen kunt u daarom in onderling overleg afwijken van de wettelijke indexering. 

De afspraken die u met uw ex-partner heeft vastgelegd bij uw scheiding, staan beschreven in het echtscheidingsconvenant. Dit document kan worden opgesteld door u, uw advocaat, een mediator of een notaris, en wordt door uw advocaat naar de rechtbank gestuurd. 

Wanneer uw advocaat de rechter vraagt om het echtscheidingsconvenant vast te stellen, liggen de afspraken in het document -bijvoorbeeld over alimentatie- vast. Indien uw partner dan niet betaalt voor uw levensonderhoud, kunt u een deurwaarder inschakelen. 

Afwijkende afspraken in het convenant

Het echtscheidingsconvenant gaat vóór de indexering van alimentatie die is vastgesteld door de overheid. De indexering geldt alleen als je de wettelijke bepaling rondom alimentatie volgt. Wijkt jullie echtscheidingsconvenant af van deze wettelijke bepaling? Dan zijn de regels van het convenant leidend en hoeft u geen rekening te houden met de jaarlijkse indexering van alimentatie. 

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 18? Dan heeft u, naast het echtscheidingsconvenant, ook een ouderschapsplan nodig. In het ouderschapsplan zijn afspraken opgenomen rond de verzorging en de opvoeding van de kinderen.

Indexering van alimentatie met terugwerkende kracht 

Het is, zeker als betaler van alimentatie, verstandig om de indexering van alimentatie goed in de gaten te houden. Misgelopen alimentatie kan tot maar liefst vijf jaar teruggevorderd worden. 

Hulp van een familierechtadvocaat

Heeft u vragen over de indexering of andere zaken rond het afwikkelen van uw (internationale) echtscheiding? Wij helpen u graag. Neem gerust contact op met een familierechtadvocaat van LINK Advocaten.

delen