Interculturele scheiding aanvragen: hoe doe ik dat?

07 / 01 / 2022

Een interculturele scheiding aanvragen kan een complex proces zijn. Een internationale echtscheiding heeft veel meer juridische valkuilen en vereist veelal specialistische kennis van de internationale regelgeving, van zowel de advocaat als de rechter. Welke aspecten zijn relevant bij een interculturele scheiding? In deze blog geven wij antwoord op die vraag.   

Internationale verschillen in juridische regelgeving 

Ieder land heeft verschillende regels omtrent de echtscheiding, waaronder de vraag óf er gescheiden mag worden en op welke grond(en), wat de hoogte en duur van de alimentatie is, de afwikkeling van het vermogen, de voogdij over de kinderen en het pensioen.

Wanneer bijvoorbeeld u en uw buitenlandse echtgenoot in het buitenland wonen, kunt u in Nederland in beginsel geen echtscheiding aanvragen, ongeacht in welk land u bent getrouwd. Het kan voorkomen dat één van de partners de echtscheiding in Nederland aanvraagt en de ander in het buitenland. In Nederland geldt dan de hoofdregel; ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Wanneer de echtscheiding eerder in het buitenland is aangevraagd, zal de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren. 

Wanneer kunt u een Nederlandse scheiding aanvragen? 

Wanneer u en uw partner beiden niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunt u in beginsel niet in Nederland scheiden. U kunt in Nederland scheiden, ongeacht uw nationaliteit, in de volgende gevallen: 

  • Beide partners willen scheiden en één van beiden heeft de gewone verblijfplaats in Nederland; 
  • Uw partner wil de scheiding aanvragen en uw gewone verblijfplaats is in Nederland;
  • U wilt de scheiding zelf aanvragen en u heeft tenminste één jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats gehad; 
  • U heeft beiden de gewone verblijfplaats in Nederland;
  • De laatste gewone verblijfplaats van u of uw partner bevindt zich in Nederland en één van beiden verblijft daar nog. 

Buitenlands alimentatierecht en boedelverdeling

Indien u met uw partner in het buitenland woonde, is mogelijk het buitenlandse alimentatierecht van toepassing. De hoofdregel luidt dat het alimentatierecht geldt van het land waar de alimentatiegerechtigde woont. Ook geldt er een ander recht voor bijvoorbeeld de boedelverdeling. Het kan goed voorkomen dat u niet in gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van uw gezamenlijke bezittingen. 

In een aantal landen geldt er daarnaast een wachttijd voordat de echtscheiding kan worden aangevraagd, een zogeheten ‘afkoelperiode’. Onder andere in Zwitserland geldt een periode waarin partners verplicht moeten scheiden van tafel en bed, oftewel apart moeten wonen voor een overeengekomen periode. 

Internationale deskundigen inschakelen 

Internationaal familierecht blijft een complex deelgebied van het familierecht. Wanneer u te maken krijgt met een internationale echtscheiding of andere internationaal familierechtelijke procedures, dan kan het raadzaam zijn om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen die ervaring heeft met internationaal familierecht. Daarnaast bestaan er interculturele mediators, die deskundig zijn op het gebied van de culturele aspecten die komen kijken bij een internationale echtscheiding. 

Internationaal familierecht advocaat

Heeft u te maken met een internationale scheiding of heeft u advies nodig? LINK Advocaten is gespecialiseerd in internationaal personen- en familierecht. Neem contact met ons op voor een kennismaking.

delen