Scheiding van tafel en bed

Cliënten die bij ons komen voor een echtscheiding laten ons veelal weten dat zij al gescheiden zijn van tafel en bed. Zij bedoelen hiermee te zeggen dat zij niet langer samenwonen.

De wet beoogt met de scheiding van tafel en bed echter iets anders.

In de wet is de scheiding van tafel en bed (artikel 1:169 BW – artikel 1:183 BW) apart geregeld naast de echtscheiding (artikel 1:150 BW – artikel 1:166 BW).

Bestaansrecht

Een scheiding van tafel en bed komt weinig voor. Het bestaansrecht van deze scheidingsvorm was erin gelegen dat echtgenoten die om religieuze redenen geen echtscheiding konden aanvragen toch gescheiden van elkaar konden gaan leven. Vroeger was het namelijk verplicht om als echtgenoten samen te leven. Ook blijft de mogelijkheid van een verzoening open.

Het huwelijk wordt hiermee dus niet ontbonden. De huwelijksband blijft bestaan. Hierdoor is het niet mogelijk om met een ander te trouwen. Je kunt uiteraard wel met iemand samenwonen.

Afspraken

Verder worden er dezelfde afspraken gemaakt als bij een echtscheiding, waaronder:

  • Als er minderjarige kinderen zijn, dan zijn de echtgenoten verplicht om een ouderschapsplan op te stellen;
  • Er kan sprake zijn van een alimentatieverplichting als een van de echtgenoten daaraan behoefte heeft;
  • De huwelijksgoederengemeenschap (als deze bestaat) wordt ontbonden;
  • Het pensioen wordt verevend conform de wet.

Procedure

Een verzoek tot scheiding van tafel en bed is nagenoeg een gelijke procedure als de echtscheidingsprocedure. Je kunt het op eenzijdig verzoek doen of via een gemeenschappelijk verzoek. De voorwaarde is ook gelijk als bij een echtscheiding, namelijk een duurzame ontwrichting van het huwelijk. De procedure vindt plaats bij de rechtbank.

De scheiding kan net zo lang voortduren als de echtgenoten wensen. De echtgenoten kunnen zich echter ook verzoenen door een eensluidend verzoek daartoe te laten aantekenen in het huwelijksgoederenregister. Van rechtswege herleven dan alle gevolgen van het huwelijk.

De scheiding kan uiteindelijk ook leiden tot een ontbinding van het huwelijk als de scheiding drie jaar heeft geduurd.

Lees meer over de scheiding van tafel en bed in onze blog: Scheiden van tafel en bed: 3 mogelijke redenen of neem contact op met onze vestiging in Amsterdam.

Contact »