Is het mogelijk om na een scheiding samen eigenaar te blijven van de koopwoning?

28 / 12 / 2022 Sophie Zeilstra

Na een echtscheiding krijgen ex-echtgenoten vaak te maken met de verdeling van gemeenschappelijke goederen, maar ook met de vraag wie in de huurwoning blijft wonen of met de vraag of het huis verkocht moet worden.

Sommige ex-echtgenoten willen graag (tijdelijk) gezamenlijk eigenaar blijven van de voormalige echtelijke koopwoning. Kan dit en hoe werkt het?

Samen eigenaar blijven

Ja, het is mogelijk om na een echtscheiding samen eigenaar te blijven van de voormalige echtelijke koopwoning. Dit noemt men het in onverdeeldheid laten van de woning.

De keuze om gezamenlijk eigenaar te blijven, is bijvoorbeeld aan de orde als het op moment van echtscheiding geen gunstige tijd is om de woning te verkopen en de ex-echtgenoten financieel niet in staat zijn om de woning over te nemen.

Tevens wordt van deze optie gebruik gemaakt als een van de ex-echtgenoten de kosten voor het huis niet alleen kan dragen en de ander bereid is om bij te dragen aan de kosten zodat diegene in het huis kan blijven wonen. Dit komt voor bij ex-echtgenoten die in goed overleg uit elkaar gaan en/of minderjarige kinderen hebben waardoor zij de echtelijke woning graag willen aanhouden in het belang van de kinderen.

Het aanhouden van de woning en gezamenlijk eigenaar blijven, kan voor kortere of langere duur zijn. In sommige gevallen is het enkel bedoeld om de tijd te overbruggen die nodig is om een andere woning of baan te vinden.

Afspraken maken

Als u besluit om samen eigenaar te blijven van de koopwoning, dan is het belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken en deze ook vast te leggen in een overeenkomst. U krijgt namelijk te maken met financiële regelingen en zaken die impact hebben op uw beider leven. Vooral degene die niet in het huis blijft wonen moet zich hier bewust van zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voortdurende aansprakelijkheid voor de hypotheek.

Ook de periode waarvoor u besluit de woning in onverdeeld te laten is van belang. De hoofdregel is namelijk dat een ieder die een goed in gezamenlijk eigendom heeft, te allen tijde de verdeling kan vorderen daarvan. De uitzondering hierop is dat ex-echtgenoten in een schriftelijke overeenkomst kunnen afspreken dat zij voor de duur van maximaal vijf jaren de woning niet zullen verdeeld.

Bepaling via de rechter

Mocht hierover geen overeenstemming worden bereikt en zijn uw belangen om de woning tijdelijk in onverdeeldheid te laten zwaarwegend, dan kunt u de rechter verzoeken te bepalen dat de woning voor de duur van drie jaren niet kan worden verdeeld. Als dat verzoek wordt toegewezen, dan kan de andere ex-echtgenoot niet de verdeling vorderen van de woning. Na die periode kan opnieuw worden bekeken op die termijn moet worden verlengd of dat de ex-echtgenoten wel de bevoegdheid moeten hebben om de woning te verdelen.

Financiële en fiscale gevolgen

Om meer duidelijkheid te krijgen over de financiële en fiscale gevolgen van de keuze om gezamenlijk eigenaar te blijven, is het verstandig om met een hypotheekadviseur te praten voordat u een definitieve beslissing maakt.

Als u besluit om gezamenlijk eigenaar te blijven van de woning, dan zijn er zaken waarover u samen dient na te denken en waarover u afspraken dient te maken, zoals:

  • Hoe lang wilt u samen eigenaar blijven?
  • Wie betaalt het onderhoud aan de woning?
  • In welke verhouding wilt u de kosten voor de hypotheek delen?
  • Betaalt u gezamenlijk de VvE kosten?
  • Wat gebeurt er als de ex-echtgenoot die in de woning blijft wonen opnieuw wil gaan samenwonen?

U kunt de afspraken vastleggen in het een echtscheidingsconvenant. Uw echtscheidingsadvocaat kan u hierin begeleiden en een dergelijke overeenkomst opstellen.

Hoe zit het met hypotheekrenteaftrek?

De ex-echtgenoot die niet in het huis blijft wonen, kan nog steeds genieten van hypotheekrenteaftrek. Deze aftrekmogelijkheid geldt voor maximaal twee jaar nadat hij of zij de echtelijke woning heeft verlaten en alleen voor het deel dat hij of zij aan hypotheekrente betaalt.

De ex-echtgenoot die wel in het huis blijft wonen kan zolang hij of zij er woont de hypotheekrenteaftrek toepassen.  

Familierechtadvocaat

Bent u op zoek naar een ervaren familierecht advocaat? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Het is mogelijk om binnen 24 uur een afspraak te maken op onze vestiging in Amsterdam.

Contact »
delen