Mag ik de naam van mijn kind wijzigen?

23 / 07 / 2021 Sophie Zeilstra

Als ouder kan het voorkomen dat u de naam van uw kind wil wijzigen. Dit komt vaak voor na een echtscheiding of bij het verbreken van het contact met een van de ouders.

Het is gebruikelijk om uw eigen naam weer te voeren na een scheiding, wanneer u tijdens het huwelijk de familienaam van uw partner gebruikte. Maar hoe is het geregeld met het naamrecht wijzigen van uw kind?

Voornaam of achternaam van uw kind laten aanpassen

Bij het veranderen van naam zit er onderscheid in het aanpassen van de voornaam of achternaam. De achternaam kan aangepast worden via de overheid, onder strenge voorwaarden en met instemming van beide ouders.

Hoe kan ik de naam van mijn kind veranderen?

Het is in bepaalde situaties mogelijk om de achternaam van uw kind te laten wijzigen. Dit kan via de overheidsdienst ‘Justis’. Hier kunt u een verzoekformulier indienen, waarbij toestemming van beide ouders vereist is. Zonder toestemming van beide ouders wordt het verzoek tot naamswijziging niet in behandeling genomen.

Als er geen instemming is kunt u de hulp inschakelen van een familierechtadvocaat.

Bij het laten wijzigen van de voornaam van uw kind heeft u in iedere situatie een advocaat nodig.

(Ex-)partner stemt niet in met aangepaste naam

Het is mogelijk dat een ouder geen toestemming geeft voor de naamwijziging. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij onbereikbaar is of het oneens is met de voorgestelde wijziging.

Als een van beide ouders niet instemt met het verzoek, kan de andere ouder een verzoek indienen bij de rechtbank tot vervangende toesteming. Of dit verzoek dan wordt ingewilligd, is van verschillende factoren afhankelijk. U kunt hierbij advies inwinnen van een familierechtadvocaat, welke is gespecialiseerd in naamrecht.

Met instemming van uw kind een naamswijziging doorvoeren

Een kind van 12 jaar of ouder moet ook zelf instemmen met het verzoek tot naamswijziging. Echter, bij minderjarige kinderen is de beslissing van de ouders of de rechtbank doorslaggevend.

Er wordt een belangenafweging gemaakt bij het goedkeuren van de wijziging: zo wordt er bij gebrek aan instemming ook gekeken naar de woonsituatie van het kind, de leeftijd van het kind en de instemming van de ouders.

Verzorgingstermijn

Wat bij het aanpassen van de naam van uw kind ook een rol speelt, is de verzorgingstermijn. De periode waarin u met uw kind als gezinsverband leeft, wordt gezien als verzorgingstermijn. Bij een kind jonger dan 12 jaar geldt 5 jaar als verzorgingstermijn, voor een kind van 12 tot 18 jaar geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar.

Het Ministerie van Justitie heeft een rekentool ontwikkeld om een indicatie te geven of de verzorgingstermijn lang genoeg is om in te stemmen met een naamswijziging.

Voornaam van uw kind aanpassen

Het laten wijzigen van de voornaam van uw kind kan enkel via de rechtbank. U heeft hierbij bijstand nodig van een advocaat. Met hulp van een advocaat kunt u een verzoek indienen voor het laten wijzigen van de voornaam van een minderjarige.

Deze verzoekschriften worden vaak schriftelijk afgehandeld door de rechtbank. Wanneer er geen reden tot bezwaar is, kan een rechtbank instemmen met het voorstel.

Bijstand van een familierechtadvocaat

LINK Advocaten is gespecialiseerd in familierecht. Wij kunnen u bijstaan met juridische vraagstukken, en zijn gespecialiseerd in het naamrecht. Wij kunnen u passend advies geven en u helpen met het indienen van een verzoekschrift.

Meer informatie? Neem contact op met een familierechtadvocaat van LINK Advocaten.

delen