Vruchtgebruik en erfbelasting: let hier op

06 / 10 / 2022

Als een familielid van u is overleden, is de kans groot dat u te maken krijgt met een testament. In het testament kan zijn opgenomen wie wat erft of wie de zorg draagt voor een uitvaart. Ook het vruchtgebruik ten aanzien van bepaalde goederen kan worden vastgelegd in een testament.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om andermans eigendom te gebruiken en hierbij ‘de vruchten te plukken’. Een bekende situatie waarin het vruchtgebruik na een overlijden toegepast kan worden, is op een woning. U mag als vruchtgebruiker dan gebruik blijven maken van het huis van de overledene. Belangrijk hierbij is wel dat de goederen zelf in stand blijven. U mag dus niet zomaar aanpassingen doen aan het huis.

Dit bovenstaande kan voorkomen in een situatie waarbij uw partner overlijdt, de kinderen het huis erven en daarmee eigenaar worden, maar u als levenspartner in de woning mag blijven wonen. De kinderen zijn daarmee bloot eigenaar van de woning, en u bent dan vruchtgebruiker.

Erfbelasting betalen als vruchtgebruiker

Over een nalatenschap betaal je als erfgenaam erfbelasting. De bloot eigenaar van een goed moet deze belasting betalen.

Maar ook een vruchtgebruiker moet belasting betalen over het object waar hij of zij genot van ervaart. De berekening van hiervan is afhankelijk van twee vragen:

–       Wat is de periode van het vruchtgebruik?

U kunt het vruchtgebruik van een goed verkrijgen voor een vastgestelde periode of voor de tijd dat u in leven bent.

–       Hoeveel personen zijn vruchtgebruiker?

Het vruchtgebruik kan aan meer dan één persoon worden toegekend. De erflater bepaalt dan in het testament of het vruchtgebruik stopt wanneer de eerste vruchtgebruiker overlijdt of juist pas wanneer de laatste vruchtgebruiker overlijdt.

Berekening vruchtgebruik erfbelasting

In de meeste gevallen geldt het vruchtgebruik tot het moment dat u als vruchtgebruiker overlijdt. De waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald door de rekenrente en een vermenigvuldigingsfactor:

  • De rekenrente: deze is vastgesteld op 6%. U rekent dus met 6% van de waarde van het vruchtgebruik.
  • De vermenigvuldigingsfactor: deze is afhankelijk van uw leeftijd. De Belastingdienst heeft een tabel opgesteld voor vruchtgebruik waarbij de levensduur niet bekend is. Deze is namelijk afhankelijk van de levensduur van de vruchtgebruiker. Hoe ouder u bent, u lager de vermenigvuldigingsfactor, want u kunt dan nog minder genieten van het vruchtgebruik.

Om tot de volledige waarde van de belasting te komen, vermenigvuldigt u de rekenrente met de vermenigvuldigingsfactor.

Als de looptijd een vaste periode is en dus al wel bekend is, rekent u met een andere vermenigvuldigingsfactor. Ook hiervoor heeft De Belastingdienst een tabel opgesteld.

Erfbelasting als eigenaar bij vruchtgebruik

Een vruchtgebruiker betaalt erfbelasting over de waarde van het vruchtgebruik. De eigenaar van het goed moet ook belasting betalen, namelijk het overige deel hiervan. De waarde van het vruchtgebruik mag van hiervan worden afgetrokken.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen