Wat is een verblijvingsbeding?

16 / 10 / 2022 Sophie Zeilstra

In het erfrecht is er weinig vastgelegd voor samenwonenden. U kunt door middel van een samenlevingsovereenkomst uw afspraken alsnog vast laten leggen. Een belangrijk onderdeel van de samenlevingsovereenkomst is het verblijvingsbeding.

Nalatenschap overlijden bij samenlevingsovereenkomst

U heeft samen een woning gekocht en laat tevens een samenlevingsovereenkomst opstellen. Hierin laat u dus uw gezamenlijke afspraken vastleggen, zoals het vermogen van eenieder en de verdeling van de gezamenlijke woonlasten.

Het is met een samenlevingsovereenkomst alleen niet mogelijk om te regelen dat bij overlijden van een van de twee, de gezamenlijke goederen worden nagelaten aan de ander. Indien u wil laten vastleggen wie uw bezittingen erft, dient u daarvoor een testament te laten opstellen.

In een samenlevingsovereenkomst kunt u wel een zogeheten verblijvingsbeding laten opnemen. Dit is een beding waarin u opneemt op welke wijze u na overlijden elkaar achterlaat. Als u dit opneemt, kunt u afspreken dat na overlijden alle gezamenlijke goederen bij de langstlevende partner blijven.

Ontbreekt een dergelijk beding, evenals een testament, dan kunnen de erfgenamen de partner dwingen de gezamenlijke woning te verlaten.

Volmacht voor een verblijvingsbeding

Gezamenlijke bezittingen die zijn vastgelegd in het verblijvingsbeding gaan niet altijd automatisch over op de langstlevende partner. Hiervoor moeten de goederen geleverd worden aan de langstlevende. Dit moet gebeuren door de erfgenamen. Als de erfgenamen het er niet mee eens zijn, kunnen zij voorkomen dat de goederen geleverd worden.

Om te voorkomen dat de goederen niet aan de langstlevende achter worden gelaten, kan er gekozen worden voor een volmacht. De langstlevende partner kan dan de goederen aan zichzelf afleveren, alvorens de rest van de erfenis verdeeld wordt onder de erfgenamen. Een volmacht laat u opstellen bij de notaris.

Testament biedt meer zekerheid

Om er zeker van te zijn dat gedeelde goederen, zoals een woning, na het overlijden worden nagelaten aan de langstlevende partner, is de beste uitkomst dan ook een testament. Het erfrecht biedt namelijk veel meer mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld opnemen dat de partner het huis erft en eveneens een vruchtgebruik van de woning heeft, waardoor hij of zij tot aan de dood in de woning kan blijven wonen.

Erfrecht

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Een nalatenschap wordt volgens de wettelijke verdeling afgewikkeld. Een testament geeft de wensen van de erflater aan, naar wat mogelijk is binnen het erfrecht.

Bijstand van een gespecialiseerd erfrechtadvocaat

De advocaten van LINK Advocaten zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van erfrechtkwesties. Wij kunnen u bijstaan in lastige conflictsituaties, of u advies geven over een mogelijke aanpak. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

delen