Ex-partner houdt zich niet aan het ouderschapsplan: wat te doen?

25 / 02 / 2019 Sophie Zeilstra

Als u en uw partner besluiten uit elkaar te gaan en jullie hebben minderjarige kinderen, dan is het belangrijk om samen afspraken te maken over hun verzorging en opvoeding. Sinds 2009 is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt voor ouders die scheiden, ouders die een geregistreerd partnerschap ontbinden en ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag die besluiten uit elkaar te gaan.

Hoe stel ik een ouderschapsplan op?

Een ouderschapsplan opstellen is niet altijd eenvoudig. U moet het samen eens worden over bijvoorbeeld de kinderalimentatie en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Als de kinderen 12 jaar of ouder zijn, dient u de kinderen er ook op een bepaalde wijze bij te betrekken.

Is een ouderschapsplan bindend?

Zodra het plan door u en uw partner is ondertekend en eventueel door de rechter is bekrachtigd (bij scheiding en ontbinden van een geregistreerd partnerschap), dan is de opgestelde overeenkomst bindend.

Het is wel mogelijk om gezamenlijk afspraken te wijzigen. Bij goed onderling overleg kan dit zonder tussenkomst van een rechter. Het is dan wel verstandig om nieuwe afspraken duidelijk op papier te zetten en de nieuwe overeenkomst beiden te ondertekenen.

Ex houdt zich niet aan de afspraken in het ouderschapsplan

Ondanks dat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over een ouderschapsplan, komt het soms voor dat een van de partners zich toch niet aan de afspraken houdt. Uw ex houdt zich bijvoorbeeld niet aan de tijden of dagen die zijn afgesproken over de omgang. Wat kunt u in dat geval doen?

Allereerst is het verstandig om het gesprek aan te gaan met uw ex-partner. Wijs uw ex-partner in een gesprek op jullie afspraken en verzoek hem of haar zich eraan te houden. Probeer hierbij samen tot een oplossing te komen.

Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan kunt u de hulp van een familierechtadvocaat inschakelen. Een advocaat kan u adviseren over de mogelijkheden en indien nodig de kwestie voorleggen aan de rechter. Meestal wordt er dan een kort geding opgestart om de nakoming van het ouderschapsplan af te dwingen.

Kort geding

Een kort geding is een versnelde procedure om snel een voorlopige beslissing van de rechter te krijgen. Hierbij kan de rechter worden verzocht om een dwangsom te verbinden aan de nakoming van het ouderschapsplan. Dit betekent dat indien uw ex-partner een afspraak niet nakomt, hij of zij een geldbedrag dient te voldoen aan u. Een dwangsom kan worden verbonden aan iedere niet-financiële afspraak.

Meestal is de dreiging van de dwangsom al voldoende om ervoor te zorgen dat uw ex-partner de afspraken nakomt.

Hulp bij geschil omtrent het ouderschapsplan

Komt uw ex zijn of haar afspraken uit het ouderschapsplan niet na? En komen jullie samen niet tot een oplossing? Dan is het verstandig om de hulp van een familierechtadvocaat in te schakelen.

LINK Advocaten heeft veel ervaring in deze kwesties. Ook voor wijzigingen in het ouderschapsplan kunnen wij u van advies voorzien. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Contact »
delen