Ouderschapsplan opstellen? 5 praktische tips + een checklist

04 / 12 / 2017 Alexandra Morot

Gaat u scheiden van uw echtgenoot of geregistreerd partner maar zijn er kinderen in het spel? Sinds 2009 is het verplicht om bij een echtscheiding met kinderen een ouderschapsplan op te stellen.

In een ouderschapsplan staan allerlei afspraken rondom de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kinderen. Zodoende weet u voor én na de scheiding waar u aan toe bent.

Daarom geven we in dit artikel 5 tips voor een duurzaam ouderschapsplan.

1. Denk aan de verplichte onderdelen

Een ouderschapsplan is geen vastomlijnd document waar u alleen uw eigen naam hoeft in te vullen. U kunt zelf kiezen welke afspraken u wilt vastleggen. Toch is een aantal onderdelen verplicht om in het ouderschapsplan op te nemen. Dit worden de minimumeisen genoemd.

Deze minimumeisen zijn:

 • Afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen;
 • Afspraken over de omgang met uw kinderen;
 • Afspraken over hoe u en uw ex-partner elkaar op de hoogte houden over belangrijke onderwerpen of beslissingen met betrekking tot de kinderen;
 • Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie).

2. Houd het ouderschapsplan up-to-date

Wat op dit moment een belangrijk onderwerp is in het leven van uw kind, kan over een jaar niet meer relevant zijn. Andersom geldt dit ook: een beslissing die nu nog niet aan de orde is, kan op lange termijn een heikel punt vormen.

Bekijk daarom regelmatig samen met uw ex-partner of het ouderschapsplan nog helemaal up-to-date is.

Het is verstandig om hier van tevoren afspraken over te maken. Plan bijvoorbeeld elke een of twee jaar een moment in om het ouderschapsplan opnieuw door te nemen en waar nodig aan te passen.

3. Laat belangrijke beslissingen niet over aan uw kinderen

Bij het opstellen van een ouderschapsplan is het niet verstandig om een beslissing over te laten aan uw kind. U weet immers zelf wat het beste is voor de ontwikkeling van uw kind. Een minderjarig persoon houdt vaak geen rekening met de langetermijngevolgen van een beslissing. Nog belangrijker is dat een kind hierdoor in een loyaliteitsconflict tussen u beiden kan belanden.

4. Stel het ouderschapsplan samen op

Het eenzijdig opstellen van een ouderschapsplan is heel eenvoudig. U schrijft op wat u belangrijk vindt voor uw kinderen en u benoemt wat in uw ogen een eerlijke verdeling is op het gebied van bijvoorbeeld omgang of financiën. In het meest gunstige geval is uw ex-partner het hier mee eens, maar over het algemeen heeft hij of zij achteraf een heel aantal opmerkingen op het conceptplan. De praktijk wijst uit dat het in zo’n situatie lastig is om alsnog tot een ouderschapsplan te komen waar beide partijen het volledig mee eens zijn.

Om dit te voorkomen, raden we aan om het ouderschapsplan in overleg op te stellen en het belang van uw kind of uw kinderen hierbij voorop te stellen.

5. Komt u er niet uit? Schakel hulp in

In sommige gevallen komt het voor dat ex-partners er samen niet uitkomen. Een voorbeeld is dat partijen het niet eens worden over hoeveel dagen welke ouder de zorg voor de kinderen draagt. De rechter kan u in zo’n geval doorverwijzen naar een mediator.

Het heeft de voorkeur om de gang naar de rechter te voorkomen. U kunt daarom ook zelf op voorhand een mediator inschakelen als u verwacht dat u er niet uit gaat komen met uw ex-partner.

De mediator begeleidt u dan beiden bij het maken van afspraken die vervolgens kunnen worden opgenomen in het ouderschapsplan. De praktijk leert dat een goed ouderschapsplan in een later stadium veel kosten bespaart.

Checklist

Naast bovenstaande verplichte onderdelen wordt een aantal andere onderdelen ook vaak opgenomen in een ouderschapsplan. Om het makkelijk te maken, hebben we een checklist opgesteld.

Veelvoorkomende afspraken hebben betrekking op:

 • Eventuele uitzonderingen op het weekschema, bijvoorbeeld met betrekking op vakanties, verjaardagen of Vader- en Moederdag;
 • De contactmogelijkheid tussen het kind en de ouder als het kind bij de andere ouder is;
 • Afspraken over het halen en brengen van de kinderen ter uitoefening van de zorgregeling ;
 • Een periodiek overleg tussen beide ouders over de ontwikkeling van het kind;
 • Voorziene en onvoorziene kosten, zoals ziektekosten, studiekosten en zakgeld;
 • Zaken rondom interesses en hobby’s, zoals de keuze en de bijbehorende kosten voor een sportvereniging, muziekles et cetera;
 • Schoolgerelateerde zaken als schoolkeuze, huiswerkbegeleiding en het contact met de school;
 • Huisregels rondom de keuzes van het kind zelf, zoals kleding, piercings et cetera.

Echtscheidingsmediation

Wilt u er zeker van zijn dat het ouderschapsplan goed wordt opgesteld? Of komt u er samen niet uit en wilt u gebruikmaken van echtscheidingsmediation om een goed ouderschapsplan op te stellen?

Neem dan contact op met een echtscheidingsmediator van LINK Advocaten voor een kennismakingsgesprek.

Contact »
delen