Heeft kinderalimentatie voorrang op schuldenaflossing?

08 / 01 / 2021 Sophie Zeilstra

Wanneer u als ouder kinderalimentatie betaalt maar ook schulden heeft, kan dit voor problemen zorgen. U moet uw schulden aflossen, maar bent ook verplicht om alimentatie te betalen. Als die combinatie onmogelijk is, dient u actie te ondernemen. Het is dan veelal verstandig een advocaat in te schakelen.

Heeft kinderalimentatie voorrang op schulden?

Kinderalimentatie is niet preferent aan het aflossen van schulden. Ondanks dat het onderhouden van kinderen een wettelijke plicht is en in de onderlinge verhouding van onderhoudsplichten prioriteit heeft, heeft het geen voorrang op het aflossen van de schulden bij andere schuldeisers.

Het is niet mogelijk om zelf te bepalen welke betalingsverplichting voorrang heeft en welke schulden wel of niet ingelost moeten worden. Wanneer het onmogelijk is om nog aan al uw financiële plichten te voldoen – bijvoorbeeld door een ernstige verandering in uw financiële situatie – dient u een verzoek in te dienen om de hoogte van de alimentatiebijdrage te wijzigen.

Het bijstellen van alimentatiebedragen

Heeft u schuldeisers en kunt u niet aan uw alimentatieplicht voldoen? Dan dient u een herberekening van de alimentatie te laten maken en mogelijk een wijziging te verzoeken aan de rechter. Hierbij heeft u de hulp nodig van een advocaat. De gespecialiseerde familierechtadvocaten van LINK kunnen u hierbij helpen.

Alimentatie wijzigen

De hoogte van het alimentatiebedrag is berekend op basis van uw draagkracht. U kunt uw advocaat een draagkrachtberekening laten maken met inachtneming van de schulden voor zover mogelijk. Op basis van deze berekening verzoekt u de rechter het bedrag te wijzigen.

De rechter kijkt naar de eerder gemaakte afspraken, uw draagkracht en de eventuele wijzigingen van de omstandigheden in uw situatie. Op basis hiervan wordt besloten of er een grond voor wijziging van de alimentatieplicht is.

Komt u in de problemen met uw betalingsverplichtingen als gevolg van een inkomensverlies, dan is dat niet altijd een reden om de alimentatieplicht te herzien. Het onderhouden van kinderen is een wettelijke plicht. Wanneer u bijvoorbeeld vrijwillig uw baan opzegt en hierdoor inkomen verliest, kan een rechter ervoor kiezen om uw verzoek tot wijziging van de alimentatie niet toe te wijzen. Het moet bij een inkomensverlies gaan om niet verwijtbaar en niet voor herstel vatbaar inkomensverlies.

Advies van een familierechtadvocaat

Heeft u problemen met het betalen van alimentatie, dankzij schulden of veranderde financiële omstandigheden? Dan heeft u bijstand van een familierechtadvocaat nodig. Neem contact op met LINK Advocaten voor het juiste advies.

delen