Wat is een legaat?

29 / 11 / 2022

Een legaat is een (onderdeel van) een testament. Het legaat zorgt ervoor dat een bepaalde bezitting wordt nagelaten aan een bepaald persoon.

Anders dan een erfdeel, waarbij een erfgenaam een (breukdeel) van de erfenis ontvang, is een legaat een specifiek recht op een bepaald goed.

Als een overledene in het testament een legaat heeft opgenomen, wil de erflater er met deze bepaling voor zorgen dat een bepaalde bezitting naar een bepaald persoon gaat. In dat geval is de erflater de legator en de ontvanger de legataris.

Een legaat kan voor verschillende bezittingen gelden, bijvoorbeeld:

  • Een som geld.
  • Het recht om ergens van gebruik te mogen maken, bijvoorbeeld het gebruik van een huis.
  • Bepaalde bezittingen, bijvoorbeeld sieraden, een huis, een auto of een kast.

Gaat een legaat voor een erfdeel?

De erfgenamen zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het legaat uit de erfenis wordt betaald. Indien er bijvoorbeeld een pand verkocht moet worden om een geldbedrag uit te betalen als legaat, zijn de erfgenamen hier verantwoordelijk voor.

Als er sprake is van schulden, dan worden deze voor het uitvoeren van het legaat afbetaald. De legataris erft dus, in tegendeel tot de erfgenaam, geen schulden.

Kleinkindlegaat

Een kleinkind erft niet automatisch van de grootouders. Mochten de grootouders toch iets nalaten aan het kleinkind, bijvoorbeeld een geldbedrag, dan kunnen de grootouders kiezen voor een kleinkindlegaat. Een kleinkind hoeft namelijk geen erfbelasting te betalen over het kleinkindlegaat. Deze vrijstelling geldt tot een bedrag van €21.559 (2022).

Is een legaat vrij van recht?

Ja, het kan voorkomen dat een legaat vrij van recht is. Dit is iets wat de erflater bepaalt. De legataris hoeft dan geen erfbelasting te betalen over het legaat. De erfbelasting wordt dan betaald uit de erfenis.

Accepteren of weigeren van een legaat

Net zoals een erfgenaam een erfenis kan weigeren, kan een legataris ook een legaat weigeren. In dat geval wordt het legaat onderdeel van de erfenis voor de erfgenamen. Denk bijvoorbeeld aan een huis dat als legaat nagelaten wordt, waarbij er veel onderhoudskosten betaald moeten worden. De legataris kan er in dat geval voor kiezen om het legaat te weigeren, waarbij het huis deel van de erfenis wordt.

Schenking aan goed doel

Een legaat wordt tegenwoordig regelmatig gebruik voor een schenking aan een goed doel. Goede doelen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het betalen van erfbelasting over het bedrag van het legaat. Echter geldt dit niet voor goede doelen met een ANBI-status. Deze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting.

Erfrechtadvocaat Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen? 

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen