Wat is het internationaal huwelijksvermogensrecht?

11 / 02 / 2022 Sophie Zeilstra

Een internationaal huwelijk kan juridisch gezien behoorlijk wat complexiteiten met zich meebrengen. Om langdurige en pijnlijke procedures te voorkomen, in het geval van een toekomstig conflict of plotselinge beëindiging van het huwelijk, is het van belang om samen met uw partner zorgvuldig te overwegen onder welke huwelijkse voorwaarden u een huwelijk wenst aan te gaan. 

Elk land zijn eigen huwelijksvermogensrecht regels 

Ieder land kent zijn eigen regels van huwelijksvermogensrecht. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het huwelijk in gemeenschap van goederen, maar in andere landen bestaat het wettelijk stelsel bijna nooit uit een algehele gemeenschap van goederen zoals in het Nederlandse recht.

Sinds 1 januari 2018 geldt in Nederland overigens de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen trouwt. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd, dan geldt nog wel altijd de algehele gemeenschap van goederen indien u gen huwelijkse voorwaarden bent aangegaan.

Welk recht is er van toepassing?

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat de nationaliteit van beide partijen bepalend is. Zo zou bijvoorbeeld het Nederlandse huwelijksvermogensrecht logischerwijs van toepassing zijn op het huwelijksgoederenregime van een Nederlands echtpaar wonend in Dubai, maar dat is niet vanzelfsprekend. 

Welk recht er op een internationaal huwelijk van toepassing is, hangt er in de eerste plaats vanaf of het huwelijksvermogensverdrag of de huwelijksvermogensrechtverordening van toepassing is. Dat wordt simpelweg bepaald door het tijdstip waarop het huwelijk is voltrokken.

Op een huwelijk dat is gesloten na 1 september 1992 en vóór 29 januari 2019, is het huwelijksvermogensverdrag van toepassing. De huwelijksvermogensrechtverordening, ofwel het internationaal huwelijksvermogensrecht, geldt voor huwelijken die na 29 januari 2019 of die na deze datum huwelijkse voorwaarden hebben getroffen. Daarnaast is deze nieuwe Europe vermogensrechtverordening van toepassing in 18 lidstaten, namelijk: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. 

De nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening

De nieuwe Europese verordening regelt een aantal zaken ten aanzien van het internationaal huwelijksvermogensrecht. De twee belangrijkste zaken zijn: 

  • Het toepasselijke recht op de verdeling van het huwelijksvermogen.
  • De rechtskeuze die u kunt uitbrengen voor een bepaald rechtsstelsel.

Wanneer u op of na 29 januari 2019 bent getrouwd en bij het bepalen van de huwelijkse voorwaarden geen rechtskeuze heeft gemaakt, dan zal het toepasselijk huwelijksvermogensrecht worden bepaald aan de hand van deze nieuwe verordening. 

Hoe gaat de Europese verordening in zijn werk? 

Allereerst wordt er gekeken naar uw gemeenschappelijke woon- en verblijfplaats na de huwelijksvoltrekking. Wanneer u geen gemeenschappelijke gewone verblijfplaats heeft, wordt er gekeken naar uw gemeenschappelijke nationaliteit op het moment van de huwelijkssluiting. 

Indien u ook geen gemeenschappelijke nationaliteit heeft, is het recht van toepassing van het land waar u beiden het nauwst mee bent verbonden op het moment dat het huwelijk voltrokken werd. 

Internationaal familierecht advocaat

Kwesties waar internationaal familierecht op van toepassing is kunnen complex zijn. Heeft u te maken met internationaal huwelijksvermogensrecht? Een familierechtadvocaat met ervaring in het internationaal familierecht kan u bijstaan.

De familierechtadvocaten van LINK advocaten helpen u graag. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

delen