Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

28 / 12 / 2017 Martin Weenink

Voor huwelijken die na 1 januari 2018 gesloten worden, gaat een aantal belangrijke wijzigingen in op het gebied van huwelijksvermogensrecht. Vanaf die datum is de algehele gemeenschap van goederen namelijk niet meer de standaard.

Huidige situatie

In de huidige situatie geldt de algehele gemeenschap van goederen als echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld voordat zij met elkaar trouwen. Dit betekent dat de gemeenschap van goederen alle bezittingen en schulden van beide echtgenoten omvat.

Dit geldt niet alleen voor bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd, maar ook voor alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk. Dit houdt dus in dat ook een eventuele schenking of erfenis die voor of tijdens het huwelijk is ontvangen in de gemeenschap van goederen valt. Een uitzondering hierop is de situatie waarin een erflater in zijn of haar testament een uitsluitingsclausule opneemt. Is er sprake van een echtscheiding? Dan wordt de gehele gemeenschap van goederen gelijk verdeeld over beide partners.

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden was het al mogelijk om van deze standaard af te wijken, maar zonder huwelijkse voorwaarden was automatisch de algehele gemeenschap van goederen van toepassing.

Nadelen

De algehele gemeenschap van goederen wordt echter gezien als een verouderd begrip. Ook sluit deze situatie niet aan op die van omringende landen. Nederland is dan ook bijna het enige land ter wereld waar het huwelijksvermogensregime in deze vorm bestaat.

In een echtscheidingssituatie stuiten echtgenoten op nadelige verrassingen als zij niet op de hoogte zijn van de precieze gevolgen van de gemeenschap van goederen. Als een van de grootste nadelen wordt gezien dat een erfenis of een schenking aan een van beide partners in de gemeenschap van goederen terechtkomt. Vooral in het geval van een latere echtscheiding wordt dit als erg onprettig ervaren, omdat een persoonlijke erfenis dan gedeeld moet worden met de ex-partner.

Na een lange discussie over dit onderwerp is begin 2017 een wetsvoorstel aangenomen dat ertoe leidt dat de beperkte gemeenschap van goederen de standaardsituatie wordt.

Beperkte gemeenschap van goederen

De beperkte gemeenschap van goederen, die per 1 januari 2018 ingaat, houdt in dat alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Alle bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven dus eigendom van desbetreffende partner.

Ook schenkingen, giften of erfenissen die tijdens het huwelijk ontvangen worden, behoren uitsluitend toe aan de partner die de schenking of de erfenis ontvangt.

Bij een eventuele echtscheiding worden alle gezamenlijke bezittingen gelijk verdeeld over de partners. Persoonlijke bezittingen, waaronder bezittingen van voor het huwelijk, blijven eigendom van desbetreffende echtgenoot.

Aandachtspunten

  • Beide partners zijn nog steeds aansprakelijk voor alle schulden die ontstaan tijdens het huwelijk. Ook als een van beide partners niet bekend was met de opgebouwde schuld.
  • Om te voorkomen dat een persoonlijk bezit bij een echtscheiding verdeeld wordt, is het van groot belang om een goede administratie bij te houden. Een goed blijft alleen buiten de verdeling als u daadwerkelijk kunt aantonen dat het uitsluitend uw eigendom De verwachting is dat dit nogal wat problemen gaat opleveren.
  • Bent u ondernemer? Dan is het in ieder geval aan te raden om huwelijkse voorwaarden op te stellen. De onderneming zelf zal geen gezamenlijk eigendom worden, maar de vruchten van de onderneming wel. Denk hierbij aan ondernemingswinsten die ten tijde van het huwelijk gemaakt zijn.
  • In zowel de oude als de nieuwe situatie is sprake van enkele uitzonderingen die niet veranderen en daarom niet besproken worden in dit artikel. Denk hierbij aan zogenaamde verknochte goederen zoals smartengeld.
  • Voor huwelijken die vóór 1 januari 2018 gesloten zijn, verandert er niets. Daarop blijft nog steeds de algehele gemeenschap van goederen van toepassing.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de beperkte gemeenschap van goederen en het opstellen van huwelijkse voorwaarden? LINK Advocaten is gespecialiseerd in het familierecht en erfrecht. Neem contact met ons op voor een kennismaking!

delen