Europese erfrechtverordening: wat houdt dit in?

04 / 02 / 2022 Aron van den Oosterkamp

In Europa bepaalt de Europese Erfrechtverordening welk erfrecht van toepassing is op een grensoverschrijdende nalatenschap. De erfrechtverordening is een regeling die geldt voor personen die zijn overleden in een EU-lidstaat op of na 17 augustus 2015. De regeling is ook van kracht wanneer er in het testament van de overledene geen regeling is opgenomen over het toepasselijk recht. 

De Europese Erfrechtverordening geldt in alle lidstaten van de Europese Unie, behalve in Denemarken en Ierland. 

Rechtskeuze maken 

Indien er door de erflater geen rechtskeuze is gemaakt voor het overlijden, is op grond van de verordening automatisch het recht van de EU-lidstaat van toepassing waar de overledene zijn gewone verblijfplaats had. Dit is het land waarmee de erflater op het moment van overlijden de meeste binding had. Om te bepalen welk land dat is, is onder andere van belang hoe lang en hoe vaak men in een land verbleef en in welk land zijn sociale leven of zijn gezinsleven zich afspeelde. Voor een Nederlander die vóór zijn of haar overlijden tien jaar lang in Duitsland woonde en in Duitsland overlijdt, zal dus waarschijnlijk het Duitse recht van toepassing zijn op zijn/haar nalatenschap. 

De verordening bepaalt dat de Nederlander in bovengenoemd voorbeeld in zijn testament een rechtskeuze mag maken voor het Nederlandse recht. De regeling kan dus interessant zijn voor Nederlanders -of andere Europese inwoners- die elders in Europa bezittingen hebben. 

Eén Europese Verklaring van Erfrecht 

De Europese Erfrechtverordening bepaalt daarnaast dat slechts één Europese Verklaring van Erfrecht van toepassing is op de afwikkeling van een nalatenschap. In een dergelijke verklaring staat wie erfgenaam is en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap. 

Het is dus niet langer nodig om in verschillende Europese landen verschillende procedures te volgen om de noodzakelijke verklaringen van erfrecht of vergelijkbare documenten te verkrijgen, bij de afwikkeling van een internationale nalatenschap. 

De voordelen van de Europese Erfrechtverordening op een rij:

  • Eén testament regelt voortaan de hele nalatenschap in alle landen die vallen onder de Europese Erfrechtverordening 
  • Er is duidelijkheid over welk erfrecht van kracht is. Erfgenamen komen hierdoor niet meer voor verrassingen te staan. 
  • Het wordt eenvoudiger voor erfgenamen, doordat een bezoek aan notarissen/rechtbanken in meerdere landen niet langer noodzakelijk is. 

Erfrechtadvocaat in Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen