Ex betaalt geen alimentatie: wat nu?

13 / 05 / 2022 Sophie Zeilstra

Het kan helaas voorkomen dat u goede afspraken met uw (ex-)partner heeft gemaakt over de alimentatie na een echtscheiding, maar dat uw ex zich niet aan deze afspraken houdt. Dit kan betrekking hebben op kinderalimentatie alsmede op partneralimentatie. Wat kunt u doen in geval van niet nakoming van deze afspraken?

Zelf contact opnemen als alimentatie niet betaald is

Het is vervelend als uw ex de gemaakte niet afspraken nakomt ten aanzien van de alimentatie. Als het in uw situatie mogelijk is, is het allereerst een goed idee om zelf contact op te nemen met uw ex. Wellicht is er een goede reden voor het niet nakomen, zoals plotseling inkomensverlies, is het slechts een vergissing of zijn er andere redenen waardoor er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Uiteraard is het de bedoeling dat de alimentatieplichtige dan zelf contact opneemt daarover in plaats van stopt met betalen, maar het verdient in ieder geval de voorkeur om eerst te proberen in overleg tot een oplossing te komen, eventueel onder begeleiding van een advocaat of mediator.

LBIO inschakelen

Als u er samen met uw ex niet uitkomt, kunt u altijd het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, ofwel LBIO, inschakelen indien de alimentatie door de rechtbank is vastgesteld of is bekrachtigd. Het LBIO is verantwoordelijk voor het innen van de alimentaties. U kunt via hen een procedure opstarten, waarbij uw ex verzocht wordt alsnog aan de alimentatieverplichting te voldoen.

U bent niet verplicht om een procedure op te starten bij het LBIO. Daarnaast kan het LBIO alleen innen indien de achterstand op het moment van het verzoek niet ouder is dan 6 maanden. Het LBIO kan wel een achterstand innen die ouder is dan 6 maanden als het een rechterlijke uitspraak betreft die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd.

Deurwaarder inschakelen

Naast een procedure bij het LBIO kunt u er ook voor kiezen om zelf een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder kan slechts beslag leggen op de goederen of inkomsten van uw ex, als er een beschikking van de rechter is waarin de alimentatieafspraken staan opgenomen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. De dienstverlening van het LBIO is kosteloos.

Inschakelen advocaat voor vorderen alimentatie

Kiest u ervoor om geen procedure te starten bij het LBIO of een deurwaarder in te schakelen? Dan kunt u de hulp van een advocaat inschakelen.

Uw advocaat kan uw ex verzoeken om alsnog aan de alimentatieverplichtingen te voldoen. Het verdient in beginsel de voorkeur om eerst in overleg tot een oplossing te komen in plaats van via een gerechtelijke procedure. Als uw ex hier geen gehoor aan geeft, kunt u alsnog overgaan tot inning van de alimentatie. Als de afspraken over de alimentatie zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan en deze door de rechter zijn bekrachtigd, vergemakkelijkt dit de procedure.

Indien de alimentatieplichtige blijft weigeren te betalen ondanks een gerechtelijke uitspraak, kan de rechter hiervoor zelfs lijfsdwang opleggen in uitzonderlijke situaties. De schuldenaar wordt dan in huis van bewaring geplaatst tot aan de alimentatieverplichting is voldaan.

In de praktijk wordt hier niet vaak voor gekozen. Het wordt bemoedigd om er samen uit te komen, zodat de rechter deze middelen niet op hoeft te leggen.

Hulp nodig bij het vorderen van alimentatie?

Heeft u toch hulp nodig bij het opstarten van een procedure voor het vorderen van de alimentatie? En wilt u weten wat een familierechtadvocaat hierin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met LINK Advocaten voor het juiste advies.

delen