Ex-echtgenoot gaat samenwonen: wijzigt de partneralimentatie?

13 / 05 / 2019 Martin Weenink

As u gaat scheiden van uw ex-echtgenoot of gewezen geregistreerd partner, dan krijgt u mogelijk te maken met partneralimentatie. Om te bepalen of een van jullie beiden aanspraak kan maken op partneralimentatie, wordt gekeken naar de behoefte en draagkracht van de ex-partners. Voor de bepaling van de behoefte is onder andere is het inkomsten- en uitgavenpatroon gedurende het huwelijk van belang.

Partneralimentatie gebaseerd op behoefte en draagkracht

Het kan voorkomen dat u door het beperkte inkomen van uw ex-partner verplicht wordt om hem of haar financieel te ondersteunen in de vorm van partneralimentatie. Dit hangt tevens af van uw financiële draagkracht. Uw eigen financiële situatie moet het betalen van alimentatie namelijk wel toelaten. Indien u degene bent die een lager inkomen heeft dan uw ex-partner, dan bent u mogelijk de alimentatiegerechtigde.

De behoefte van de alimentatiegerechtigde kan op twee wijzen worden vastgesteld. Aan de hand van de zogenaamde Hof-norm of aan de hand van een behoeftelijst. Lees ook: Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

Wat gebeurt er met de alimentatie als een ex gaat samenwonen?

Stel, u voldoet elke maand partneralimentatie aan uw ex-partner. Wat gebeurt er als uw ex-partner opnieuw gaat samenwonen?

Het antwoord lijkt eenvoudig: de partneralimentatieverplichting eindigt namelijk indien de partneralimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of “gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan”.

Het is echter de vraag hoe dit criterium moet worden uitgelegd. Wanneer woont iemand samen “als waren men gehuwd”? Uit eerdere uitspraken volgt dat er in ieder geval sprake moet zijn van een affectieve relatie die een duurzame aard heeft. Verder dienen de partners elkaar wederzijds te verzorgen, samen te wonen en een gemeenschappelijke huishouding te voeren.

In de praktijk stuit een alimentatieplichtige met enige regelmaat op problemen, wanneer de ex-partner niet vrijwillig wil meewerken aan het stopzetten van de alimentatie en probeert te verbergen dat er een nieuwe partner in beeld is.

Het is dan verstandig om een familierechtadvocaat in te schakelen om de vervolgstappen te bepalen.

Wat gebeurt er met de alimentatie als ik zelf ga samenwonen?

Wat gebeurt er als u zelf gaat samenwonen of trouwen terwijl u partneralimentatie aan uw ex betaalt? Dat kan er in sommige gevallen toe leiden dat uw draagkracht stijgt, omdat u dan uw woonlasten kunt delen. Uw ex-partner kan dan een verhoging van de alimentatie aanvragen.

Het kan echter ook zo zijn dat uw nieuwe partner geen of nauwelijks inkomen heeft. In dat geval heeft u wellicht juist minder draagkracht, aangezien u uw nieuwe partner ook moet onderhouden. U kunt dan zelf een verlaging van de partneralimentatie vragen.

Wijzigen partneralimentatie

Het wijzigen van de partneralimentatie gaat niet vanzelf. In een ideale situatie maken u en uw ex-partner hier samen nieuwe afspraken over. Er kan eventueel een alimentatiespecialist worden ingeschakeld om u beiden te helpen met het maken van een onafhankelijke herberekening.

Soms lukt het niet om samen tot nieuwe afspraken te komen. In dat geval is het verstandig om een familierechtadvocaat in te schakelen. Deze kan u bijstaan in een procedure voor de verlaging of verhoging van de partneralimentatie.

Indexering alimentatie

Als u te maken krijgt met partneralimentatie, is het belangrijk om rekening te houden met de zogenaamde jaarlijks indexering van alimentatie. Jaarlijks wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd op basis van loonstijgingen. De verhoging van de alimentatie is wettelijk verplicht en dient u dus elk jaar toe te passen indien u alimentatie betaalt, ongeacht of uw inkomen dat jaar wel of niet is gestegen.

Lees ook: Alimentatie wordt met 2% verhoogd per 1 januari 2019.

Partneralimentatie wordt verkort naar 5 jaar

Momenteel is de duur van de partneralimentatie 12 jaar (vanaf het moment dat het huwelijk is ontbonden). Naar alle waarschijnlijkheid zal deze alimentatieplicht per 1 januari 2020 worden verkort naar 5 jaar. Hiervoor geldt wel een aantal uitzonderingen.

Lees ook: Meerderheid Tweede Kamer voor verkorten partneralimentatie.

Familierechtadvocaat

Heeft u nog vragen over partneralimentatie? Of bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat vanwege een geschil met uw ex-partner over de betaling van de alimentatie? Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten. Wij helpen u graag.

Contact »
delen