Alimentatie wordt met 2% verhoogd per 1 januari 2019

01 / 11 / 2018 Alexandra Morot

Per 1 januari 2019 gaan de vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen met 2% omhoog.

Jaarlijks wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt aangepast. Dit heet de indexering van alimentatie. De wet bepaalt in artikel 1:402a BW dat deze aanpassing ieder jaar moet worden doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van loonstijgingen en inflatie. Het indexcijfer wordt elk jaar rond november bekend gemaakt. Voor 2019 is nu bekend dat het indexeringspercentage 2,0% is.

De hoogte van het geïndexeerde alimentatiebedrag kunt u gemakkelijk zelf berekenen op de website van het landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

De verhoging van de alimentatie is wettelijk verplicht en dient u dus toe te passen indien u alimentatie betaalt. Het is belangrijk om te weten dat het verhogen van de alimentatiebedragen niet automatisch gebeurt. U zult zelf het nieuwe bedrag moeten berekenen dat u moet betalen of ontvangen, tenzij anders overeengekomen.

delen