Inboedel verdelen na samenwonen zonder overeenkomst: wat zijn mijn rechten?

24 / 12 / 2020 Sophie Zeilstra

Wanneer er een einde komt aan het samenleven, is het mogelijk dat u een gezamenlijke inboedel heeft opgebouwd. U dient dan uw gezamenlijke inboedel te verdelen.

Als u dan geen samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijk heeft gesloten, is er geen afspraak over de gemeenschappelijkheid van de bezittingen. Hoe maakt u dan een juiste boedelverdeling?

Boedelverdeling na samenwonen zonder samenlevingscontract

Wanneer u ervoor kiest een overeenkomst als het samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, legt u afspraken over de inboedel waarschijnlijk al vast. Lees ook het blog: wat het verschil tussen samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en het huwelijk?

Zonder een overeenkomst is de kans klein dat er afspraken vastgelegd zijn over het verdelen van de inboedel. Er zijn verschillende manieren om de inboedel toch op een eerlijke manier te verdelen.

Stappenplan: inboedel verdelen zonder overeenkomst

Gebruik de volgende stappen voor het eerlijk verdelen van uw inboedel bij een einde van het samenwonen zonder overeenkomst.

1. Inventariseer de boedel

Maak een lijst van de bezittingen in de woning. Denk hierbij niet alleen aan meubels of inhoud van de keukenkastjes, maar ook aan aangekochte zaken als raambekleding of tuingereedschap. U kunt de lijst opstellen per ruimte, om het overzicht te bewaren.

Door een overzicht te maken van alle bezittingen is duidelijker het onderscheid te maken tussen eigen en gezamenlijk bezit, punt 2.

2. Bepaal welke onderdelen gezamenlijk bezit zijn

U kunt de gemaakte lijst van punt 1 gebruiken om aan te geven welke items duidelijk tot een van jullie toebehoren, en welke items gezamenlijk zijn aangeschaft. 

Wanneer u zich niet kunt herinneren of een item gezamenlijk is aangeschaft, kunt u proberen te achterhalen wie de aankoop heeft gedaan via het betalings- of garantiebewijs.

3. Bepaald de financiële waarde van items

De volgende stap is het bepalen van de waarde van de boedel, met name de items die volgens punt 2 onder gezamenlijk bezit vallen. Noteer bij elk item wat de waarde is. Wees hierin consistent: kiest u voor de dagwaarde of de nieuwwaarde van een item, en in hoeverre rondt u bedragen af?

Een mogelijkheid is om Marktplaats of een ander platform te gebruiken waarop tweedehands artikelen worden aangeboden. Met hulp van de vraagprijs bij advertenties kunt u de dagwaarde voor het item inschatten.

4. Verdeel de boedel

Wanneer u de gezamenlijke bezittingen op waarde heeft geschat, komt het aan op de verdeling. Waarschijnlijk heeft u beiden een voorkeur voor mee te nemen items. Ook kan het zijn dat een van beiden in de woning achterblijft en mogelijk een groter aandeel van de boedel wil behouden.

Met behulp van de inventarisatielijst kunt u een verdeling maken, waarbij u uiteindelijk de waarde kunt gebruiken om een financiële balans op te maken. De balans hoeft niet enkel in de boedel te zitten, maar kan ook worden gecompenseerd met het afkopen van een verschil.

Als u het niet eens wordt over de boedelverdeling

Bij het doorlopen van bovenstaande stappen kunt u het op verschillende punten oneens worden. Als het niet lukt om samen overeenstemming te bereiken, kan het helpen om een mediator in te schakelen. Met een neutrale persoon als derde partij kunt u wellicht tot afspraken komen.

De laatste mogelijkheid is het inschakelen van een advocaat. Wanneer u met geen mogelijkheid een overeenkomst bereikt, kan een advocaat u helpen in het verzamelen van bewijslast en inwilligen van de door u gewenste uitkomst. U kunt dan met hulp van een advocaat alsnog tot overeenstemming komen, of uw zaak voorleggen aan de rechtbank.

Bijstand van een familierechtadvocaat

De advocaten van LINK Advocaten staan u graag bij. Onze experts in het familierecht helpen u bij een boedelverdeling en het beschermen van uw bezittingen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een advies.

delen